Over ons

Over ons

Als relatief klein adviesbureau hebben we een eenvoudige organisatie: directie, adviseurs / parkmanagers en administratieve ondersteuning. De taken en aandachtsgebieden zijn zodanig verdeeld dat we indien nodig voor elkaar kunnen inspringen. We zijn een team, en daar zijn we trots op.

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn vervlochten met onze advies-werkzaamheden. Waar mogelijk stimuleren wij in die richting. Ook helpen wij het 'nadenken over' op gang te krijgen of een nieuwe impuls te geven. Vanzelfsprekend geven we er ook zelf concreet vorm aan: energiebesparing, afvalpreventie, gebruik van FSC-gecertificeerd papier, stimuleren van sport/lichaamsbeweging, en op beperkte schaal ondersteuning van maatschappelijke projecten of goede doelen.

Bedrijfsadvies ondersteunt individuele bedrijven op de werkvelden milieu, arbeidsomstandigheden en kwaliteitszorg. Daarmee bieden we een één-loket-functie die als heel praktisch wordt ervaren. In onze dienstverlening zijn we onafhankelijk van leveranciers of andere marktpartijen, zodat we volledig vrij zijn om ons in te zetten voor het belang van de klant.

Ook ondernemersverenigingen kunnen als collectief klant worden. Dat biedt een vereniging meerwaarde voor de leden: een aantrekkelijk dienstenpakket zonder individuele vaste lasten. In de praktijk wordt dat dan gepresenteerd binnen het kader van de afgesloten 'raamovereenkomsten' van het parkmanagement.

Klant worden bij Bedrijfsadvies

Klant worden bij Bedrijfsadvies is in vrijwel alle gevallen het voordeligst door het afsluiten van een service-overeenkomst.

  • De voordelen daarvan zijn:
  • onbeperkt beschikbare helpdesk voor korte vragen en parate kennis (dus geen enkele drempel om even ondersteuning te vragen!)
    verlaagd uurtarief voor daadwerkelijke urenbesteding
  • toezending van een periodieke nieuwsbrief
  • dossierbewaking

Bedrijfsadvies is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau.