Publicatie VCA 6.0 en de overgangsregeling

Na de publicatie van VCA 2017/6.0 geldt een overgangsregeling waarmee alle houders van een VCA 2008/5.1 certificaat rekening mee moeten houden. In het onderstaande bericht worden de uitgangspunten van de regeling uiteengezet.

Op 2 april is deze daadwerkelijk vrijgegeven en zal de komende jaren als leidraad gaan dienen voor het organiseren van veilig werken op werklocaties. In het bericht van februari 2018 zijn de grootste wijzigingen reeds benoemd.

Hier volgt een uiteenzetting van de spelregels voor de overgang van versie 2008/5.1 naar versie 2017/6.0.

De volgende overgangsregeling wordt toegepast:

 • Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.
  In de praktijk betekent dit dat na 2 oktober 2021 geen “oude” certificaten meer op de markt zijn.
 • Vanaf drie maanden na publicatie moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0.
  In de praktijk betekent dit dat vanaf 2 juli 2018 aflopende contracten, bij het aangaan van een vervolgtraject, worden gebaseerd op de nieuwe versie.
 • Tot drie maanden na publicatiekunnen contracten nog worden gebaseerd op de “huidige” versie VCA 2008/5.1, mits de initiële audit binnen zes maanden na publicatie plaatsvindt.
  In de praktijk betekent dit dat nu nog volgens de “huidige, VCA 2008/5.1” een certificaat behaald kan worden. Mits de initiële audit voor 2 oktober 2018 wordt gehouden.
 • Voor buitenlandcertificaten geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden na publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.
  Hier geldt dus een einddatum van 2 oktober 2019.
 • De certificatie-instelling informeert de door haar gecertificeerde bedrijven over deze overgangstermijn en maakt afspraken over de manier waarop lopende certificaten worden omgezet. Het omzetten vindt bij voorkeur plaats tijdens een reguliere audit.

Wilt u meer lezen over de nieuwe versie ga dan naar www.vca.nl

P.S. Het VCA/VCU/VCO-logo is tevens vernieuwd. Ga na https://vca.nl/producten/diensten/vca/gebruik-van-het-logo voor de nieuwe versie. Tot 2028 (10 jaar) is de oude versie nog geldig.

Als u advies of hulp nog hebt bij een overzetten van uw huidige certificaat naar de nieuwe versie dan kunt natuurlijk met ons contact opnemen.