Welkom bij Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies adviseert en ondersteunt individuele bedrijven en ondernemersverenigingen/bedrijventerreinen. Wij zijn gespecialiseerd in de werkgebieden energiebesparing en energietransitie, milieu, ruimtelijke ordening, arbeidsomstandigheden en managementsystemen.
Wij bieden een één-loket-functie die als heel praktisch wordt ervaren. In onze parkmanagement-activiteiten brengen we meerdere expertises bij elkaar ten behoeve van bedrijventerreinen.

Door onze platte organisatie zit u direct met de deskundige aan tafel. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn vervlochten met onze advies-werkzaamheden, waardoor een gedegen blik in de toekomst een vaste basis vormt.