Duurzaamheidsfonds gemeente Leiden gaat door

Na een uitvoerig lobby-traject hebben we het voor elkaar: de gemeenteraad van Leiden heeft een Duurzaamheidsfonds ingesteld. Daarmee wordt het mogelijk voor ondernemers om voordelig te lenen.

Ondernemers die in Leiden een duurzaamheidsproject willen starten waarmee substantieel CO2-uitstoot wordt teruggedrongen, kunnen nu voordelig lenen. Zodoende kunnen projecten die anders niet mogelijk zouden zijn door een slechte businesscase, toch gerealiseerd worden. We hebben de eerste grote projecten al in voorbereiding, onder meer op de bedrijventerreinen Roomburg en Merenwijk.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de uitvoeringsdetails.

Het plaatsen van zonnepanelen is een logische invulling. Maar integrale aanpak, om stappen te zetten in de richting van ‘nul op de meter’ voor zowel elektriciteit als aardgas, hoort er natuurlijk ook bij. Het duurzaamheidsinitiatief van de Ondernemersvereniging Meerburg/Roomburg is de directe aanleiding. Vanuit dit initiatief hebben wij de gemeente Leiden verzocht om een dergelijk fonds in te richten, en hebben we bijgedragen in de voortgang en uiteindelijke vormgeving. We zijn niet volledig gelukkig met alle details, maar er kan nu gestart worden, en dat is een grote stap voorwaarts. Na evaluatie zien wij nog wel kansen voor verdere verbetering.