WPM CO2-reductie

Besluiten Omgevingswet zijn gepubliceerd

Op 31 augustus 2018 zijn de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. De komende regelgeving onder de wet wordt daarmee weer een stuk duidelijker.

Bij de 4 AMvB’s gaat het om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De laatste twee vervangen de meest bekende besluiten: het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. Nu de tekst is gepubliceerd kunnen we ons met iets meer zekerheid voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. De praktische gevolgen blijven echter nog even onduidelijk. De regels uit de AMvB’s worden namelijk praktisch uitgewerkt in de Omgevingsregeling, en daarvan wordt pas begin 2019 de eerste versie in de openbaarheid gebracht.

(bron: Infomil)