Maatregelen voor CO2-reductie

Nederlandse mkb’ers zijn meer bezig met het nemen van duurzame maatregelen. Vorig jaar werden door bedrijven op de zogeheten CO2-Prestatieladder bijna 4.000 duurzame maatregelen meer genomen dan in 2017.

Dit blijkt uit onderzoek van SQ Consult, in opdracht van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Voor het onderzoek werden alle bedrijven onderzocht die op de CO2-prestatieladder staan. De CO2-prestatieladder helpt bedrijven en organisaties om hun CO2-uitstoot te verminderen. Organisaties stellen reductiedoelstellingen op, waar maatregelen aan vast hangen. Die maatregelen worden genoteerd op een maatregellijst.

15.000 maatregelen

In 2018 namen de 900 gecertificeerde ondernemingen  in totaal 15.049 CO2-reducerende maatregelen. In 2017 waren dat nog 11.414 maatregelen. De maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking op het energieverbruik van kantoren, duurzaam aanbesteden, het verminderen van CO2 in de afvalsector of zuinig rijden.

Mobiliteit en kantoren populair

De categorieën kantoren en personenmobiliteit zijn volgens SKAO ‘met afstand de meest populaire bedrijfsonderdelen voor het realiseren van CO2-reductie. Een voorbeeld is het gebruik van groene stroom in kantoren; 39 procent van de gecertificeerde organsiaties draaien op groene stroom.  In de categorie personenmobiliteit hebben de besparende maatregelen vooral betrekking op zuinig rijden en het aanschaffen van zuinige personenauto’s.

“Deze resultaten laten zien dat CO2-reductie steeds prominenter op de agenda staat bij mkb’ers en, belangrijker nog, dat er daadwerkelijk resultaten geboekt worden”, zegt Annemiek Lauwerijssen, manager van SKAO.

Aandachtspunten

Ondanks de positieve ontwikkeling ziet SKAO nog wel een aantal aandachtspunten, bijvoorbeeld bij de kantoren. Vanaf 2023 moeten alle kantoren groter dan 100 vierkante meter energielabel C of beter hebben. Op dit moment heeft slechts 16 procent van de organisaties dat label. In de grond-, weg- en waterbouw is brandstofgebruik één van de grootste emissiebronnen. Het gebruik van systemen die het brandstofgebruik kunnen terugdringen, neemt volgens SKAO ‘slechts beperkt’ toe.

Voordeel bij aanbesteding

Bedrijven die met de CO2-prestatieladder aan de slag gaan, kunnen daar voordeel uit halen. Een aantal overheidsinstanties, maar ook bedrijven als Rijkswaterstaat en Prorail gebruiken de CO2-prestatieladder bij hun aanbestedingen. Bedrijven die de ladder gebruiken, hebben een grotere kans om de aanbesteding te winnen.

Bron: www.duurzaambedrijfsleven.nl