WPM CO2-reductie

Invoering Omgevingswet ligt bij de Tweede Kamer

Op vrijdag 6 juli 2018 heeft de ministerraad het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. De Invoeringswet regelt een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving.

De Raad van State heeft positief geadviseerd. Belangrijk in de overgang is dat bestaande vergunningen blijven gelden als omgevingsvergunning. Initiatiefnemers hoeven die dan niet opnieuw aan te vragen. Verder bevat de Invoeringswet Omgevingswet bijvoorbeeld de grondslagen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Ook heeft de ministerraad ingestemd met de Aanvullingswet natuur, evenals de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur van de Omgevingswet:

• Omgevingsbesluit (Ob)
• Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
• Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
• Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Bal wordt de opvolger van het Activiteitenbesluit, en het Bbl de opvolger van het Bouwbesluit.

Met de indiening van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet blijft de voorbereiding op schema lopen om de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden.

(bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)