Strenge energie-eisen in Bouwbesluit

Het energiegebruik van gebouwen daalt onvoldoende om de opwarming van de aarde te beperken. Daarom hebben het Europees Parlement en de Raad besloten de richtlijn Energieprestatie van Gebouwen te herzien.
In de herziening staan aanvullende maatregelen om het energiegebruik in gebouwen terug te dringen om de doelen te behalen zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Op 9 juli 2018 is de herziening van de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen in werking getreden. Nederland moet de herziening uiterlijk 10 maart 2020 geïmplementeerd hebben.

Nieuwe eisen
Om deze herziening op te nemen in het Nederlandse Bouwbesluit, is een conceptbesluit opgesteld. Dat bevat nieuwe bepalingen over installaties in gebouwen. Het gaat onder meer over:
• Eisen aan de energieprestatie en het installeren, dimensioneren, inregelen en de instelbaarheid van installaties.
• De documentatie van de energieprestatie van installaties en overhandiging daarvan aan de gebouweigenaar.
• Het installeren van een thermostaat of een gebouwautomatiserings- en controlesysteem voor het regelen van de temperatuur per verblijfsruimte of verblijfsgebied.
• Het installeren van loze leidingen of laadpunten voor elektrische auto’s bij gebouwen met meer dan 10 parkeerplaatsen die nieuw worden gebouwd of ingrijpend worden gerenoveerd.
• Het installeren van minimaal één laadpunt voor elektrische auto’s bij alle utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen vanaf 2025.
• Verplichte keuringen voor verwarmings- en airconditioningsystemen met een nominaal vermogen vanaf 70 kW.
• Verplichting tot het installeren van gebouwautomatiserings- en controlesystemen in utiliteitsgebouwen met verwarmings- of airconditioningsystemen met een nominaal vermogen vanaf 290 kW.

Vervolgstappen
Tot 12 augustus 2019 kunnen belanghebbenden commentaar leveren op dit conceptbesluit tijdens een internetconsultatie. In het najaar gaat het besluit naar de Tweede Kamer. De bepalingen uit de herziening moeten uiterlijk 10 maart 2020 door Nederland zijn geïmplementeerd.

(bron: Vakmedianet, 23 juli 2019)