Bedrijfsadvies

Gestart als milieuadviesbureau

Rond 1991 groeide ook in het MKB aandacht voor de milieu-aspecten van de bedrijvigheid. Wettelijk werd dat nog gereguleerd door de Hinderwet, maar zorg voor het milieu begon te stijgen op de agenda. In het Nationaal Milieubeleidsplan in 1989 was geconstateerd dat grotere bedrijven ofwel zelf expertise in huis haalden, ofwel hun weg richting goede adviseurs konden vinden. Het MKB bleef echter achter.

Werkgeversorganisaties zoals VNO en NCW namen daarop het initiatief of in samenwerking met Kamers van Koophandel juist voor het MKB gezamenlijke adviesbureaus op te richten, die als een soort huisarts op milieugebied MKB-ondernemers terzijde zouden kunnen staan en ze werk uit handen zouden kunnen nemen. Als een verlengstuk van de aangesloten bedrijven, dus zonder winstoogmerk.

Vanuit dit initiatief zijn de voorgangers van Bedrijfsadvies in 1991 en 1992 ontstaan.

Eén-loket-functie: ook voor arbo en kwaliteit

De opgerichte bureaus in Leiden, Gouda en Heerhugowaard, bedrijfsmilieudienst werden ze genoemd, begonnen zich als snel te ontwikkelen tot volwaardige bedrijfsadviseurs. Naast milieuzaken werden ook kwaliteitszorg en later ook arbo aan het dienstenpakket toegevoegd. Al in 1995 functioneerden ze als het spreekwoordelijke ene loket, waar ondernemers voor al hun vragen terecht kunnen. Dankzij een groot netwerk van allerlei specialisten kon een breed spectrum aan diensten worden geleverd. Als werk moest worden uitbesteed, zorgde de BMD-adviseur voor offerte-uitvraag en -vergelijking, bemiddeling en kwaliteitsborging. En vooral: voor de communicatie met het bevoegd gezag.

Hoe we ons ook verder ontwikkeld hebben, deze formule hanteert Bedrijfsadvies heden ten dage nog steeds.

Regio

Het werkgebied van Bedrijfsadvies is ruim, mede door de hierboven geschetste historie.
Van de duin- en bollenstreek (Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk, Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout, tegenwoordig Teylingen) via de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude), via de Alphense regio (Rijnwoude, Nieuwkoop, Alphen, Kaag en Braassem), via de Goudse regio (Reeuwijk, Bodegraven, Gouda, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle, tegenwoordig Zuidplas) tot aan de Lek (Nieuwerkerk, Capelle, Krimpen). Kortom: een uitgestrekt gebied rond de regio Den Haag. Het noordelijke deel van Zuid-Holland dus eigenlijk.

Verder bevindt zich vanuit het verleden een concentratie relaties (klanten) in Noord-Holland, in de regio Hoorn - Heerhugowaard tot ver daarboven.

We hanteren geen strikte gebiedsindeling. Door heldere afspraken, flexibiliteit en een goede planning is reistijd daardoor zelden een probleem.

Stichting Bedrijfsadvies (milieu, kwaliteit en arbo)

Van 1999 tot 2011 voerden we de handelsnaam 'Stichting Bedrijfsadvies (milieu, arbo en kwaliteit)'. Met ingang van 1 januari 2011 hebben we dat in onze uitingen afgekort tot 'Bedrijfsadvies'. Daarmee liepen we vooruit op de volgende stap.

Bedrijfsadvies Alphen aan den Rijn B.V.

Sinds december 2011 is aan de stichting een B.V. toegevoegd, waarin het adviesbureau is ondergebracht. We voeren per 1 januari 2012 daarom ook formeel de naam Bedrijfsadvies, zonder de toevoeging 'stichting'. Dat moment is aangegrepen om ook de huisstijl te actualiseren.