Nieuws

WPM CO2-reductie

Werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

CO2-uitstoot verminderen wordt gezien als een gezamenlijk goed. Een deel van deze uitstoot wordt veroorzaakt door het reizen naar of voor het werk.Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil op basis van een uitgebreide inventarisatie vaststellen welk deel van de gereden kilometers in Nederland door zakelijk verkeer wordt veroorzaakt.

Lees meer

WPM CO2-reductie

Invoering Omgevingswet wankelt

De Eerste Kamer heeft nog steeds zorgen over de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het juridische stelsel zijn er volgens de Senaat nog niet klaar voor.

Lees meer

SZW-lijst van 5 juli 2023

Nieuwe lijst CMR-stoffen gepubliceerd

Tweemaal per jaar publiceert de overheid een nieuwe versie van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en/of voor de voortplanting giftige stoffen.

Lees meer

WPM CO2-reductie

Omgevingswet gaat in op 1 janauri 2024

Implementatie van Omgevingswet is een feit. Na vijf maal op de rem te hebben getrapt heeft de Eerste Kamer afgelopen 14 maart ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee wordt een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling geïntroduceerd.

Lees meer

Energielabel C kantoorgebouw

Per 1 januari 2023 Energielabel C voor kantoorgebouw

Een veel gestelde vraag: Moet ik met mijn kantoorgebouw aan de 'energielabel C - verplichting' voldoen? En hoe moet dan?
Niet een onbelangrijke vraag, want per 1 januari 2023 gaat deze verplichting in. Voor veel kantoorgebouwen is dit vrij specifiek.

Lees meer

Veiligheidsinformatiebladen

Nieuwe SDS per 1 januari 2023

De eisen voor SDS's zijn in juni 2020 gewijzigd en op 1 januari 2021 in werking getreden. Alle Safety Data Sheets (SDS's) die volgens de voorgaande verordening (2015/830) zijn opgesteld, moeten aan de wijziging voldoen.

Lees meer

Omgevingswet 2023

Omgevingswet: inwerkingtreding wederom uitgesteld

Toch niet haalbaar, de datum van 1 januari 2023. Dan maar weer doorschuiven naar 1 juli 2023. Een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet vergt meer tijd om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Het kan alleen maar beter worden, lijkt het.

Lees meer

Certificering GMP

Geen verlenging GMP+ Licensie Agreement Bureau Veritas Inspection and Certification

GMP+ International heeft besloten de GMP+ Feed Certification scheme Licentie overeenkomst met Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. niet te verlengen.

Lees meer