WPM CO2-reductie

Omgevingswet uitgesteld door Corona-crisis

De datum van 1 januari 2021 voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal niet gehaald worden. Afgelopen dinsdag heeft de minister voor Milieu en Wonen dit bericht aan de Tweede Kamer gestuurd.

De actualiteit staat de afgelopen weken in het teken van de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Deze maatregelen grijpen diep in op het dagelijks leven en de activiteiten van burgers, bedrijven en bestuursorganen. Ook de komende weken worden nog ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is de verwachting dat de coronamaatregelen ook effect hebben op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.

 

Minister Stientje van Veldhoven had het streven om uiterlijk 1 juli 2020 het inwerkingtredingsbesluit bij het parlement in te dienen, mits zij dat samen met de bestuurlijke partners verantwoord zou vinden. Aan die voorwaarde wordt nu niet voldaan.

 

De uitkomsten van voortgangsonderzoek laten zien dat voor een goede implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet nog flink wat stappen gezet moeten worden. Ook andere ontwikkelingen zoals de vertraging rondom het beschikbaar komen van de standaard voor publicatie van omgevingsdocumenten, de verwerving van lokale software en voortgang van de behandeling van de wetgeving geven de minister aanleiding om de beoogde inwerkingtredingsdatum te heroverwegen.

 

Gecombineerd met de extra inspanningen en aanpassingen in het dagelijkse werk die de gevolgen van de bestrijding van het Coronavirus van provincies, gemeenten en waterschappen vragen, ziet zij op dit moment de haalbaarheid van 1 januari 2021 in het geding komen. De samenloop van de grote inzet die nodig is om de Omgevingswet te implementeren met het coronavirus maakt dat zij nu een duidelijk signaal wil geven om niet vast te houden aan de voorgenomen invoeringsdatum, zodat bevoegd gezagen zich nu eerst kunnen richten op wat het belangrijkste is: het bestrijden van de gevolgen van corona. Na overleg met de bestuurlijke partners zal de minister meer inzicht verschaffen in de nieuwe inwerkingtredingsdatum.

 

(bron: Rijksoverheid, brief van de minister voor Milieu en Wonen, 1 april 2020)