WPM CO2-reductie

Omgevingswet gaat in op 1 janauri 2024

Implementatie van Omgevingswet is een feit. Na vijf maal op de rem te hebben getrapt heeft de Eerste Kamer afgelopen 14 maart ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee wordt een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling geïntroduceerd.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening had de Kamer op 26 januari jl. laten weten dat aan de voorwaarden voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet kan worden voldaan op 1 januari 2024. Omdat de Kamer hiervan nog niet overtuigd was, vond er op 7 maart een debat plaats. De kritiek van een deel van de Kamer was vooral gericht op het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet technisch ondersteunt. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vanwege de problemen met het DSO inmiddels al vijf keer uitgesteld. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Eerste Kamer stemde al in 2016 in met de Omgevingswet en in 2020 met de wet die de invoering van de Omgevingswet regelde.

(bron: publicatie Eerste Kamer, 14 maart 2023)