SZW-lijst van 5 juli 2023

Nieuwe lijst CMR-stoffen gepubliceerd

Tweemaal per jaar publiceert de overheid een nieuwe versie van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en/of voor de voortplanting giftige stoffen.

Deze ljist is voor veel bedrijfven van belang ondat er een aanvullende registratie- en vervangingsplicht voor deze stoffen geldt. In een eerder bericht is gewezen op het belang van een actueel veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS). In rubriek 15 van zo’n veiligheidsinformatieblad staat of er een stof in het product zit dat op de SWZ-lijst voorkomt.

In de lijst van 5 juli 2023 zijn geen aanvullingen of wijzigingen ten opzicht van de lijst van 3 januari 2023 aangebracht.

Klik hier voor de gehele publicatie van de lijst. Als u nadere informatie wenst kunt u met ons contact opnemen.