WPM CO2-reductie

Meer over de informatieplicht energiebesparing

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten bedrijven die per jaar meer dan 25.000 m3 aardgas of meer dan 50.000 kWh verbruiken voldoen aan de nieuwe meldingsplicht energiebesparing. Er is bekendgemaakt hoe gemeld moet worden.

Er moet een rapport worden ingediend (digitaal) waarin de van toepassing zijnde maatregelen uit de erkende maatregellijst worden besproken. Dat is de lijst van Bijlage 10 van het Activiteitenbesluit. Voor 19 bedrijfstakken is een lijst opgesteld. Sinds 1 april 2019 is de lijst met erkende maatregelen (EML’s) vernieuwd. De belangrijkste veranderingen zijn:
• uniforme opzet van de activiteiten per bedrijfstak
• nieuwe codering van de EML’s per bedrijfstak
• vereenvoudiging van informatie per EML
• meer specifiekere activiteiten voor het groeperen van de EML’s
• actuele berekeningen van terugverdientijden (met nieuwe energietarieven en investeringskosten) van de EML’s
• opname van nieuwe (nog niet eerder bekeken) maatregelen en technieken

Het is dus zaak ervoor te zorgen dat er zo’n rapport wordt ingediend. Omdat het invullen ervan op rvo.nl nogal wat vergt, is het raadzaam het voorbereidende werk gereed te hebben. Neem contact op voor een (telefonische) afspraak.

(bron: Infomil, maart 2019)