WPM CO2-reductie

Werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

CO2-uitstoot verminderen wordt gezien als een gezamenlijk goed. Een deel van deze uitstoot wordt veroorzaakt door het reizen naar of voor het werk.Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil op basis van een uitgebreide inventarisatie vaststellen welk deel van de gereden kilometers in Nederland door zakelijk verkeer wordt veroorzaakt.

Om vervolgens hieraan doelen te stellen.

Werkgevers hebben invloed op het duurzamer maken van de werkgebonden personenmobiliteit. Met deze verplichte inventarisatie wordt inzicht gekregen in welk aandeel van de personenmobiliteit binnen de organisatie reeds tot het duurzaamheidslabel (fiets, elektrische scooter / auto) behoort.

Organisaties met 100 medewerkers of meer zijn verplicht om vanaf 1 juli 2024 te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woonwerkverkeer van hun medewerkers. Uiterlijk 30 juni 2025 dient over 2024 gerapporteerd te worden.  Wilt u meer weten? Kijk dan op de uitgebreide webpagina https://www.co2reductiemobiliteit.nl/. Wilt u hulp bij het opstellen van deze rapportage en/of bij het indienen van de rapportage bij RVO (met e-Herkenning) dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

(bron: RVO personenmobiliteit)