Belangrijke stap in de energietransitie

In de Eemshaven is anderhalve week geleden de kabel van de onderzeese elektriciteitsverbinding die tussen Nederland en Denemarken wordt gelegd aan land gebracht: de COBRAcable.

Medio 2019 wordt het laatste stuk van deze kabel aangelegd, zodat de kabel eind 2019 in gebruik kan worden genomen. De aanleg van deze en andere kabels is nodig om het Europese hoogspanningsnet geschikt te maken voor grootschalige zonne- en windenergie. Verschillen in opwekking tussen noord en zuid en tussen oost en west, die ten gevolge van weersomstandigheden te verwachten zijn, moeten opgevangen kunnen worden. Voordat de opwekking van duurzame energie volledig (of meer dan nu) vrijgegeven kan worden, moet het hoogspanningsnet voldoende robuust zijn. Deze kabel maakt daar deel van uit.

De COBRAcable is niet de eerste onderzeese elektriciteitsverbinding die TenneT aanlegt. In 2008 realiseerde TenneT de NorNed-kabel tussen Nederland en Noorwegen (capaciteit: zevenhonderd megawatt, lengte: 580 km) en in 2011 de BritNed-kabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (capaciteit: 1.000 MW, lengte: 260 km). Naast de nieuwe COBRAcable is TenneT momenteel bezig met de aanleg van NordLink. Deze onderzeese kabel tussen Duitsland en Noorwegen krijgt een capaciteit van 1.400 megawatt en zal naar verwachting in 2020 gereed zijn.

Lees meer bij HetNieuweProduceren: https://www.hetnieuweproduceren.nu/cobracable-landt-eemshaven/.