WPM CO2-reductie

Invoering Omgevingswet wankelt

De Eerste Kamer heeft nog steeds zorgen over de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het juridische stelsel zijn er volgens de Senaat nog niet klaar voor.

Na vijf keer uitstel moet de Omgevingswet op 1 januari 2024 echt ingaan. Het uitstel kwam vooral door het DSO dat de uitvoering technisch ondersteunt. Volgens de Eerste Kamer is dit nog steeds een probleem. Vorige week nam de Senaat een motie aan die ‘concludeert dat het DSO en het juridische stelsel van de Omgevingswet nog steeds te grote uitvoeringsproblemen kennen om per 1 januari 2024 verantwoord over te gaan tot invoering’.

Een speciale commissie gaat in kaart brengen hoe de uitvoering van de wet in de praktijk uitpakt. De volgende punten vormen de motie:

1. met de koepels van decentrale overheden in gesprek te gaan over de te grote uitvoeringsproblemen om per 1 januari 2024 over te gaan tot invoering van de Omgevingswet;

2. binnen twee weken, middels een brief terug te koppelen over de conclusies die het kabinet en koepels hieraan verbonden de Kamer te informeren over het vervolg;

3. en in de brief gespecificeerd in te gaan of, en hoe, er wordt voldaan aan de minimale eisen die decentrale overheden zelf hebben gesteld aan de invoeringsdatum van de Omgevingswet.

De Eerste Kamercommissie voor IWO bespreekt op 14 november 2023 de brief van de minister van BZK naar aanleiding van het interpellatiedebat op 31 oktober 2023 over de implementatie van de Omgevingswet en over de uitvoering van de motie.

Het zou toch niet dat dit wederom tot uitstel gaat leiden.

(bron: Eerste Kamer nog steeds bezorgd over invoering Omgevingswet – Gemeente.nu)