Veiligheidsinformatiebladen

Nieuwe SDS per 1 januari 2023

De eisen voor SDS's zijn in juni 2020 gewijzigd en op 1 januari 2021 in werking getreden. Alle Safety Data Sheets (SDS's) die volgens de voorgaande verordening (2015/830) zijn opgesteld, moeten aan de wijziging voldoen.

De nieuwe eisen staan in Verordening (EU) 2020/878. Het is als gebruiker van een stof of mengsel niet (direct) noodzakelijk om de aangepaste regels te doorgronden. Wel is het van belang om de laatste versie van een veiligheidsinformatieblad, cq. safety data sheets, in bezit te hebben. Op basis van de inhoudelijk informatie dienen dan de werknemers die met zo'n stof of mengsel werken van de gevaren en eventuele noodzakelijke beschermingsmaatregelenĀ  op de hoogte worden gebracht.

In het oogspringende wijzigingen in het SDS zijn:

  • het aangeven van nanovorm specificaties
  • het informeren over hormoon ontregelende stoffen
  • het opnemen van een uniek identificatienummer (UFI = Unique Formula Identifier) in rubriek 1.1
  • het vermelden van specifieke concentratiegrenzen, vernigvuldigingsfactoren en schattingen van acute toxiciteit.
  • het vermelden van het toegelaten gebruik en de voorwaarden waaronder de gebruikers een geautoriseerde stof mogen toepassen
  • aanvullende eisen met betrekking tot informatie voor fysische en chemische eigenschappen.

Dit alles is na te lezen in de verordening (eu) 2020/878 en in de richtsnoer voor het samenstellen van veiligheidsinformatiebladen.

Indien u hulp nodig heeft bij het inrichten en interpreteren van uw gevaarlijke stoffenoverzicht neem dan contact met ons op.