Verduurzaming van bedrijventerreinen

Verduurzaming van bedrijventerreinen biedt grote kansen, maar gaat niet vanzelf. Duurzaamheid is bovendien een breed begrip, waar veel verschillende thema's onder vallen. In onze visie hoort er in ieder geval bij dat het bedrijventerrein klaar is voor de toekomst.

Energietransitie

Op dit moment is de energietransitie de grootste uitdaging voor bedrijventerreinen. Daarover lees je meer op een afzonderlijke pagina. Om deze uitdaging het hoofd te bieden is allereerst organisatie nodig: de ondernemers op een bedrijventerrein slaan de handen ineen. Daar helpen wij bij. Zie onze pagina over Ondersteuning van ondernemersverenigingen.

Klimaatadaptatie

Wateroverlast en hittestress zijn duidelijke symptomen van klimaatverandering waar we op bedrijventerreinen last van hebben. Hoe dat tegen te gaan? Daar helpen wij bij. Toepassen van levend groen waar dat mogelijk is. Halfopen verharding om overbelasting van het riool tegen te gaan. Snelle infiltratie om wateroverlast tot een minimum te beperken. Door dat samen aan te pakken, met waar nodig wat extra rioleringsmaatregelen, kan er veel bereikt worden.

Biodiversiteit

Het beschermen van insecten is niet het hoofddoel van bedrijventerreinen, maar als we toch nadenken over een mooie uitstraling, dan is het makkelijk te combineren: aanplanten van soorten die aantrekkelijk zijn voor bestuivers zoals wilde bijen. Het bedrijventerrein wordt er mooier van. Wij staan daar heel praktisch in: biodivers of 'wild/natuurlijk' waar dat kan, en strak en glad waar dat bijvoorbeeld uit het oogpunt van verkeersveiligheid noodzakelijk is. Zoals bij kruisingen en dergelijke. Niet alles hoeft op dezelfde vierkante meter gecombineerd te worden.

Circulaire economie

Aansturen op een circulaire economie, zodat we minder afhankelijk worden van grondstoffenwinning, vraagt om grote aanpassingen. Er is ruimte nodig waar aanbieders van inzameling, opwerking en recycling zich kunnen vestigen. Op bestaande bedrijventerreinen kunnen we alvast starten met gezamenlijke inzameling van deelstromen en aansluiten op een reststoffenbeurs. Collectieve afspraken met inzamelaars leiden niet alleen tot minder vrachtwagenbewegingen, maar ook tot lagere kosten. Zie onze pagina over Raamovereenkomsten.

Nulmeting

Wij bieden een nulmeting aan op relevante duurzaamheidsthema's. Om positie en richting te kunnen bepalen, om kansen te kunnen inschatten, en om snel zicht te krijgen op praktische mogelijkheden, bieden wij een check van het bedrijventerrein aan. Daarbij komen ook de klassieke milieu-aspecten als energie en afval en mobiliteit grondig aan de orde, met alle actuele opties van dien. Maar ook een omgevingsanalyse, om een visie voor het bedrijventerrein op lange termijn te kunnen ontwikkelen.