Ondersteunen van ondernemersverenigingen

Samen optrekken op een bedrijventerrein is niet alleen efficiënt, maar ook effectief. Wij ondersteunen ondernemersverenigingen, van oprichting van vereniging of coöperatie tot uitvoering van gezamenlijke belangenbehartiging. Wij helpen visie te ontwikkelen om het bedrijventerrein klaar te maken voor de toekomst. Ook faciliteren wij bestuursvergaderingen, netwerkbijeenkomsten, enzovoorts. Wij verbinden. Praktisch en doelgericht.