Vraag vanuit de praktijk

Wat moet de draairichting van een vluchtdeur zijn?

Wij komen in de praktijk veel vragen over de draairichting van deuren in een vluchtroute tegen. En niet alleen de draairichting maar aan of een schuifdeur mag. De regels worden vaak zo geïnterpreteerd dat de draairichting te allen tijde met de vluchtrichting mee moet draaien. En bij schuifdeuren wordt een groot vraagteken getoond.

Het meedraaien van een deur in de vluchtrichting is natuurlijk wel zo veilig, want de basis gedachte is dat deuren in vluchtroutes het vluchten bij brand zo min mogelijk hinderen. En dat is in een meedraaistand. Er zijn zeker situaties denkbaar waarin de draairichting van de deur tegen de vluchtrichting in draaien geen verhoogd risico opleveren bij een vlucht.

In het bouwbesluit (artikelen 6.25 en 7.12) is hier vrij duidelijk en expliciet op geanticipeerd.

Vluchtroutes waarop veel personen zijn aangewezen lopen het gevaar geblokkeerd te raken als deuren op de vluchtroute tegen de vluchtrichting indraaien of niet tijdig kunnen worden geopend. Een groep mensen op de vlucht zou daarom in het gedrang kunnen komen. Daarom mogen deuren in vluchtroutes in bepaalde situaties niet tegen de vluchtrichting indraaien en kunnen eisen worden gesteld aan hang- en sluitwerk. In dit verband moet een draaideur worden aangemerkt als een deur die tegen de vluchtrichting indraait. Schuifdeuren zijn in de meeste situaties wel toegestaan.

Enkele handvatten:
1. Een deur van een uitgang waardoor een vluchtroute loopt bij het openen met de vluchtrichting moet meedraaien wanneer bij het vluchten meer dan 37 personen op die deur zijn aangewezen, in nieuwbouwsituatie. Bij bestaande bouw is dit aantal 60 personen.
2. Een deur in een woongebouw die bij het vluchten vanuit een woning in dat woongebouw toegang biedt tot een trappenhuis moet met de vluchtrichting meedraaien.

Een schuifdeur en een draaideur kunnen in bepaalde situaties geen belemmering vormen, bijvoorbeeld als de draaideur met de stroom vluchtende personen mee draait. Het kan wel als belemmerend wordt aangemerkt (bij het behalen van een doorstroomcapaciteit), derhalve wordt dan door het bevoegd gezag (gemeente) dit niet toegestaan of wordt de nadere eis van de mogelijkheid van een doorloopstand bij de draaideur opgelegd.

Uitsluitend wordt dan ook aandacht gevraagd voor de wijze waarop een deur ontsloten mag of moet worden. Voor de antwoorden over de eisen die gesteld worden aan hang- en sluitwerk kunt u het beste met ons contact opnemen.