Schoon, heel en veilig (KVO)

Niet alle bedrijventerreinen kiezen voor een KVO-certificaat, als de achterliggende doelen van schoon, heel en veilig maar gehaald en bewaakt worden. In die trajecten begeleiden wij: neuzen richten, partijen bij elkaar brengen, ondersteunen in de visievorming en het praktisch organiseren van schouwen en bewaken dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.