Belangenbehartiging

Samen sta je sterk. Gezamenlijke belangen en uitdagingen op een bedrijventerrein zijn er talloze. Om die belangen goed te behartigen, heb je iemand nodig die kennis van zaken heeft en de ruimte om zich daarvoor in te zetten: dat is bij uitstek onze parkmanager. Hij maakt samen optrekken efficiënt en effectief. Hij kent de wegen naar ambtelijk apparaat, bestuur en politiek en spreekt die talen. Zo brengen wij het bedrijventerrein beter voor het voetlicht, als een economische entiteit die noodzakelijk is voor de lokale samenleving. We behartigen de gezamenlijke belangen, met oog voor individuele wensen.