Risicomanagement, ISO 31000

Het inzicht en de afweging van interne en externe factoren die effect hebben op de doelstellingen van uw bedrijf is een groot goed. Wat is namelijk nodig om uw doelen te bereiken? Inzicht in deze factoren en hun impact. De bestaande ISO-normen leunen steeds meer op het toepassen van risicomanagement. Dit is geen bijzonderheid, in plaats van afwachten of zaken goed gaan is het doeltreffend managen van risico's een logische aanpak en een toegevoegde waarde. Hiermee wordt op vele terreinen successen behaald. Bijvoorbeeld het minimaliseren van verliezen, het verminderen van het produceren van afval, het voldoen aan relevante eisen uit wet- en regelgeving, het verbeteren van de arboprestaties en de bescherming van het milieu.

Wij nemen u aan de hand en begeleiden u bij het bepalen van uw strategie, doelen en de daarbij horende bedrijfsplannen en procesindicatoren. Bent u geïnteresseerd in onze aanpak? Klik hier, meld uw interesse en dan nemen wij met u contact op.