OHSAS 18001

Bedrijven die werken volgens OHSAS 18001 laten zien dat zij aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers. Met een systematische aanpak die tot verbetering leidt, ervaren werknemers hun veilige en gezonde werkomgeving en presteren beter als de zorg rond de werkplek goed geregeld is. Daarmee wordt de basis gelegd voor een duurzaam personeelsbeleid.

Wij begeleiden u door het gehele traject tot het behalen van het OHSAS 18001 certificaat en eventueel nog verder. Wij benaderen uw organisatie vanuit uw processen en bedrijfsvoering. De implementatie van veilig en ergonomisch denken en handelen staat hierbij voorop. De noodzakelijke normverplichtingen zijn eigenlijk bijzaak.

 

Past deze aanpak bij u? Neem dan contact op met ons.