OHSAS 18001

Bedrijven die werken met een managementsysteem volgens OHSAS 18001 laten zien dat zij aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers. Hiermee wordt de basis gelegd voor een duurzaam personeelsbeleid. Door een systematische aanpak die tot verbetering leidt, ervaren werknemers een veilige en gezonde werkomgeving. Zij presteren beter als de zorg rond de werkplek goed geregeld is.

Wij begeleiden u bij het hele traject naar het certificaat OHSAS 18001, en indien gewenst nog verder. Wij benaderen uw organisatie vanuit uw processen en bedrijfsvoering. De implementatie van veilig en ergonomisch denken en handelen staat hierbij voorop. De noodzakelijke normverplichtingen zijn eigenlijk bijzaak.