ISO 45001

ISO 45001

Bedrijven die werken met een managementsysteem volgens ISO 45001 laten zien dat zij op een gestructureerde en toetsbare wijze aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid, het welzijn en veiligheid van hun medewerkers. Hiermee is de basis gelegd voor een duurzaam personeelsbeleid. Door een systematische aanpak die tot verbetering leidt, ervaren werknemers een veilige en gezonde werkomgeving. Zij presteren beter als de zorg rond de werkplek goed geregeld is.

Wij begeleiden u bij het hele traject naar het certificaat ISO 45001, en indien gewenst nog verder. Wij benaderen uw organisatie vanuit uw processen en bedrijfsvoering. De implementatie van veilig en ergonomisch denken en handelen staat hierbij voorop. De noodzakelijke normverplichtingen zijn eigenlijk bijzaak.