MVO

Meer en meer ondernemers kiezen voor een bedrijfsvoering die zo positief mogelijk bijdraagt aan de samenleving. Door daar business-to-business naar te vragen, ontstaat de behoefte aan toetsbaarheid. Daarvoor is de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gekozen. Dit is toetsbaar aan de internationale richtlijn ISO 26000. Deze richtlijn wordt al vanaf 2010 gebruikt als handvat en inspiratiebron om een organisatie op structurele wijze invulling te geven aan MVO. Er kan (nog) niet op gecertificeerd worden.

Daarnaast is de MVO-prestatieladder ontwikkeld. Hiermee kan een organisatie zich laten beoordelen in welke mate MVO-stappen gezet zijn. Op basis van de MVO-prestatieladder kan wel gecertificeerd worden.

Wij ondersteunen u graag bij de keuze voor een MVO-aanpak die voor u het meest praktisch is, en vervolgens bij de uitvoering. Klik hier om uw interesse kenbaar te maken. Dan nemen wij contact met u op.