MVO

ISO 26000 is de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze richtlijn wordt al vanaf 2010 gebruikt als handvat en inspiratiebron om een organisatie op structurele wijze invulling te geven aan MVO. Daarnaast is, op basis van de ISO-26000 richtlijn, de prestatieladder ontwikkeld. Hiermee kan een organisatie zich vrijwillig laten beoordelen in welke mate zij zich heeft ontwikkeld binnen het kader van MVO. Certificatie gebaseerd op de MVO-prestatieladder is wel mogelijk; de richtlijn ISO 26000 is niet certificeerbaar.

Wij bieden ondersteuning aan bij het ontwikkelen van een op duurzaamheid gerichte onderneming. 

Wilt u gebeld worden?