Detacheren

Bij gebrek aan tijd en/of kennis is het inzetten van deskundigen op tijdelijke basis een goede aanvulling binnen uw organisatie. Detacheren levert sowieso enkele voordelen op. Hiertoe worden flexibele capaciteitsbeheer, kostenbesparing, expertise en beschikbaarheid gerekend. Als binnen uw organisatie behoefte is aan tijdelijke vervanging of voor projecten waar aanvullende inzet nodig is bieden wij detachering als oplossing.

Detachering kan bijvoorbeeld ingezet worden bij:

  • veiligheid- en arbocoördinatie
  • werkplekinspecties
  • verandering en beheer managementssystemen
  • complexe vergunningtrajecten
  • projectmanagement