CO2-prestatieladder

Bent u opzoek naar een maat voor uw bedrijfsvoering waarmee u kunt aantonen dat de inspanningen die u doet op het gebied van energiebesparing, het efficiënt inzetten van materialen en energie uit duurzame bronnen? Dan is de CO2-prestatieladder is voor u. Hiermee wordt op basis van uw processen en uw keuzes inzichtelijk dat u de CO2-gerelateerde uitstoot reduceert.

Een bijkomend voordeel is dat bij aanbestedingstraject een gunningsvoordeel kan worden behaald die gebaseerd is op de bereikte trede van de prestatieladder.

Bent u toe aan het transparant maken van de gevolgen van uw bedrijfsvoering en keuzes aan de hand van de CO2-prestatieladder? Geef hier aan dat u door ons gebeld wilt worden voor een eerste kennismaking en advies.