CO2-prestatieladder

Wilt u aantoonbaar maken dat u op het gebied van duurzaamheid goed bezig bent? Dan is de CO2-prestatieladder iets voor u. Zie ladder maakt op basis van uw processen en uw genomen maatregelen inzichtelijk in hoeverre u CO2-uitstoot reduceert.

Dit aantoonbaar maken kan helpen bij aanbestedingstrajecten. Steeds vaker wordt de milieuprestatie daarbij gebruikt als criterium. Door de bereikte trede van de prestatieladder op te geven, maakt u meer kans. Bovendien helpt de prestatieladder in de overwegingen om nog verder te verbeteren.

Wilt u aan de slag met de CO2-prestatieladder? Geef hier aan dat u door ons gebeld wilt worden. Dan zorgen wij voor een introductie.