Vergunningen en meldingen

Of voor een bouwproject, bedrijfsuitbreiding of verandering nu een omgevingsvergunning 'milieu' nodig is, of een combinatie met een omgevingsvergunning 'bouwen', of nog iets anders, wij vragen die voor u aan. Wij begeleiden het traject, indien gewenst, volledig, te beginnen met het contact met het bevoegd gezag en eindigend met het voorschriftenpakket waarmee u verder kunt. Hierdoor wordt u volledig ontzien.

Een Watervergunning of een Mijnbouwwetvergunning hebben voor ons ook geen geheimen.

Indien u niet onder het regiem valt van een vergunningplicht dan heeft u te maken met een meldingsplicht Activiteitenbesluit. Deze melding kunnen wij ook voor u verzorgen. Natuurlijk behoort hier ook de correspondentie en het overleg met het bevoegd gezag bij; doordat wij zowel de taal van de ondernemer als die van het bevoegd gezag spreken versoepelen wij het proces voor u.