Uitvoeren van stofmetingen

Een blootstellingsonderzoek wordt uitgevoerd in een arbeidssituatie waarin werknemers de mogelijkheid hebben om aan schadelijke stoffen en/of schadelijke geluiden blootgesteld te worden. Bij schadelijkheid wordt vaak aan direct gevaar, maar ook langdurige blootstelling aan lagere concentraties of hinderlijke geluiden hebben een gezondheidseffect.  Afhankelijk van de werkzaamheden of bedrijfsprocessen komen dampen, gassen, stof en/of geluid voort. Of deze gezondheidsschade kunnen veroorzaken is niet altijd duidelijk.

Met het vaststellen van de (schadelijke) bronnen, het meten van concentraties of niveaus en het interpreteren van de resultaten krijgt u inzicht in de situatie bij u in het bedrijf. Bij het uitvoeren van een onderzoek krijgt u adviezen, handvatten, waarmee u eventuele aanwezige gezondheidsrisico's kunt verminderen.

Bent u geïnteresseerd in een blootstellingsonderzoek neem dan met ons contact op.