Risico-inventarisatie en –evaluatie

De Risico-inventrisatie en -evaluatie, beter bekend onder "RI&E ", is een belangrijk middel om tot een gezonde en veilige bedrijfsvoering te komen. Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie krijgt u inzicht krijgen in de potentiële gevaren welke ertoe kunnen leiden dat één of meerdere werknemers gezondheidsschade op lopen binnen uw bedrijfsvoering. Dit kan op zeer verschillende vlakken zijn, bijvoorbeeld op ergonomisch vlak, op werkdruk en planning, op machineveiligheid of omgaan met gevaarlijke stoffen. Een ondergeschoven aandachtsgebied is moment communicatie en scholing. Het toenemen van meerdere nationaliteiten vergt op het gebied van communicatie meer en meer inspanningen. Daarbij is het kennis- en vaardigheidsniveau van uw medewerkers een essentiële rol. Bij het opmaken van een RIE dient hier aandacht naar uit te gaan.

Een actuele RIE is essentieel om voorbereid te zijn en kennis te hebben van de mogelijke gevaren, uitgedrukt in risico's, binnen uw bedrijfsvoering. Wij verzorgen voor uw ongeacht uw branche een geheel nieuwe RIE of een actualisatie van een reeds bestaande RIE, die mogelijk verouderd is. Als u meer wilt weten over onze aanpak neem dan gerust contact op.

Branche RIE: Vele bedrijven werken met een branche RIE, dat een goed handvat is. Echter in vele praktijksituaties wordt ervaren dat zij één of meerdere beperkingen met zich meebrengen. Wij hebben onze eigen systemtiek ontwikkeld waarin alle aspecten worden meegenomen . Het resultaat is een praktisch rapport met een handzaam plan van aanpak (PvA) voor de verder uitwerking en implementatie van uw arbo-beleid.

Verdiepende RIE:Wij verzorgen ook verdiepende risico-inventarisaties zoals blootstellingsonderzoeken (stofmetingen), specifieke inventarisatie gevaarlijke stoffen (chemicaliën), werkplekonderzoeken en werkbeleving-/werkdrukonderzoeken (MTO).