Risico-inventarisatie en –evaluatie

De RI&E als middel om tot een gezonde en veilige bedrijfsvoering te komen. Om inzicht krijgen hoe u ervoor staat dan is een actuele RIE essentieel. Bent u toe aan een actualisatie van uw huidige RI&E, heeft u nog geen RI&E voor uw locatie of wilt u meer diepgang dan wat vinkjes in een checklist? Neem gerust contact op. Hoe we de RI&E opstellen, overleggen we met u.

Sinds de COVID-19 pandemie is het verplicht om de risicobeoordeling aangaande COVID-19 binnen uw bedrijf als onderdeel van de RIE te laten zijn. De risicobeoordeling bestaat uit het inkaartbrengen van risicovolle werkplekken en werksituatie en de daarbij horende maatregelen. Heeft u dit nog niet als zodanig verwoord en met het nog geen onderdeel van uw RIE uit, wij kunnen u hierbij helpen.

 

Wij verzorgen ook verdiepende risico-inventarisaties zoals blootstellingsonderzoeken (stofmetingen), werkplekonderzoeken en werkbeleving-/werkdrukonderzoeken (MTO).