Risico-inventarisatie en -evaluatie

Uitvoeren van Risico-inventarisatie en -Evaluatie [RIE]

De Arbowet

De Arbowet bepaalt dat werkgevers moeten zorgen voor de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers. Daarbij is ook de verplichting gesteld dat de werkgever een beleid voert dat gericht is op zo goed mogelijke werkomstandigheden.

Risico-inventatisatie en -evaluatie

De Risico-inventrisatie en -evaluatie, beter bekend onder "RIE ", is hiervoor het middel om tot een gezonde en veilige bedrijfsvoering te komen. Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie krijgt u inzicht in de potentiële gevaren die ertoe kunnen leiden dat één of meerdere werknemers gezondheidsschade oplopen. Dit kan op zeer verschillende gebieden zijn, bijvoorbeeld op ergonomisch vlak, bij organisatie, planning en werkdruk, op machineveiligheid of omgaan met gevaarlijke stoffen. Een ondergeschoven aandachtsgebied is momenteel communicatie, instructie en scholing. Door de toename van het aantal nationaliteiten op de werkvloer is communicatie een aandachtspunt geworden en vergt meer aandacht. Daarbij is het kennis- en vaardigheidsniveau van uw medewerkers een essentiële rol. Bij het uitvoeren van de RIE gaat hier ook de nodige aandacht naar uit.

Wij verzorgen voor u ongeacht uw branche de RIE dat is inclusief het plan van aanpak [PvA] en de formele toetsing. De rapportage gaat verzegeld met foto's en sturende adviezen.

Branche RIE: Voor vele branches zijn instrumenten ontwikkeld voor het inzichtelijk krijgen van de risico's die aan de branche-activiteiten zijn verbonden. Wij kunnen u assisteren bij het uitvoeren van de RIE conform het instrument van de branche. Echter, uit de praktijk blijkt dat bedrijven niet alleen branche activiteiten verrichten en dat de instrumenten van enkele branches zijn gedateerd. Wij hebben onze eigen systemtiek ontwikkeld waarin alle aspecten worden meegenomen, waardoor het resultaat een praktisch, helder en compleet rapport is. Dit inclusief een handzaam plan van aanpak (PvA) voor de verder uitwerking en implementatie van uw arbo-beleid.

Verdiepende RIE: Wij verzorgen daarnaast verdiepende risico-inventarisaties zoals blootstellingsonderzoeken (stofmetingen), specifieke inventarisatie gevaarlijke stoffen (CMR, chemicaliën), werkplekonderzoeken en werkbeleving-/werkdrukonderzoeken (MTO).

Als u meer wilt weten hoe wij u kunnen ondersteunen en ontzorgen neem dan gerust contact op.

Werkwijze RI&E

De weg naar een actuele RIE

Binnen uw arbobeleid is een complete en actuele RIE essentieel. De rapportage van RIE bevat een plan van aanpak die het bedrijf verder op weg brengt.

De aanpak kan op drie wijzen ingestoken worden, namelijk

Lees meer