Werkwijze RI&E

De weg naar een actuele RIE

Binnen uw arbobeleid is een complete en actuele RIE essentieel. De rapportage van RIE bevat een plan van aanpak die het bedrijf verder op weg brengt.

De aanpak kan op drie wijzen ingestoken worden, namelijk

  • Bedrijfsadvies voert de gehele RI&E uit en stelt het plan van aanpak op;
  • Bedrijfsadvies adviseert een interne medewerker bij het uitvoeren van de RI&E en beoordeelt het eindresultaat;
  • Bedrijfsadvies beoordeelt een uitgevoerde RI&E en stelt een concreet advies op voor de vervolg stappen.

Het eindresultaat is in alle gevallen een actuele en geaccordeerde RI&E. In het plan van aanpak worden verbeterpunten aangedragen die door u zelfstandig òf met ondersteuning van Bedrijfsadvies worden aangepakt.