Werkwijze RI&E

De aanpak kan op drie wijzen ingestoken worden, namelijk

  • Bedrijfsadvies voert de gehele RI&E uit en stelt het plan van aanpak op;
  • Bedrijfsadvies adviseert een interne medewerker bij het uitvoeren van de RI&E en beoordeelt het eindresultaat;
  • Bedrijfsadvies beoordeelt een uitgevoerde RI&E en stelt een concreet advies op voor de vervolg stappen.

Het eindresultaat is in alle gevallen een actuele en geaccordeerde RI&E. In het plan van aanpak worden verbeterpunten aangedragen die door u zelfstandig òf met ondersteuning van Bedrijfsadvies worden aangepakt.