Externe veiligheid

Bent u verplicht om een Veiligheidsrapport (VR), een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS), of een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) te hebben dan valt u onder het regime van het BRZO 2015. Dit besluit risico's zware ongevallen legt voor bedrijven die te maken hebben met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in opslag of anderszins de nodige verplichtingen op.

Zodra u te maken krijgt met BRZO 2015 en/of BEVI (besluit externe veiligheid inrichtingen), kunt u bij ons terecht. Wij wijzen u de weg in de regels rond externe veiligheid, en hoe daaraan te voldoen. Mocht er daadwerkelijk een QRA noodzakelijk zijn, dan zorgen we voor een specialist.