Externe veiligheid

Bij het opslaan van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen moet er getoetst worden aan regelgeving over ‘Externe veiligheid’. Het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO 2015) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) komen dan in beeld.

 

Als de opslag in uw bedrijf boven de drempelwaarden uitkomt, zijn de organisatorische gevolgen aanzienlijk. Wij helpen daarom bij het bepalen van de grenzen en zorgen voor de input die u nodig heeft voor uw beslissing. Als BRZO 2015 en Bevi van toepassing worden of zijn, dan helpen wij bij de volgende stappen: het opzetten en invoeren van een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS), een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) of zelfs een Veiligheidsrapport (VR). Ook zorgen wij voor een specialist als een QRA moet worden uitgevoerd.