Bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan

Soms is het verplicht om een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan te hebben. Vaak is het gewoon verstandig. Hoe beknopt ook: van tevoren nadenken over ‘hoe te handelen bij …’ kan veel ellende voorkomen. Zo’n plan beschrijft zo beknopt mogelijk wat er gebeuren moet bij calamiteiten zoals een ongeval of een incident met een gevaarlijke stof.

Ook wordt vastgelegd in welke gevallen er tot ontruiming moet worden overgegaan, en hoe dat dan verloopt. Dat onderdeel heet het ontruimingsplan.

 

Een ontruimingsplan hebben is verplicht als er een brandmeldinstallatie aanwezig is. Of die verplicht is, hangt af van verschillende criteria in het Bouwbesluit 2012. Maar ook hiervoor geldt: een ontruimingsplan is altijd nuttig. U kent ze wel: de plattegrondjes aan de muur waarop naast de beschikbare voorzieningen zoals brandmeldinstallatie, brandblusmiddelen, E.H.B.O.-voorzieningen vooral ook de vluchtroutes en verzamelplaatsen worden getoond.

Het is verstandig om ervoor te zorgen dat het ontruimingsplan, inclusief de plattegronden, aan de eisen voldoen die daaraan gesteld worden. Het vergroot de veiligheid, het bewustzijn en maakt de beoordeling door het bevoegd gezag eenvoudiger.

Wij helpen u graag bij het opstellen van uw calamiteitenplan of ontruimingsplan. Ook verzorgen wij de ontruimingsplattegronden voor u. Neem daarom contact met ons op.