Nieuws

Maatregelen voor CO2-reductie

Nederlandse mkb’ers zijn meer bezig met het nemen van duurzame maatregelen. Vorig jaar werden door bedrijven op de zogeheten CO2-Prestatieladder bijna 4.000 duurzame maatregelen meer genomen dan in 2017.

Lees meer

Week van de RIE 11-15 juni 2018

Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie.
Ondernemers worden bewust gemaakt van het belang van een RI&E.

Lees meer

Campagne tegen houtstof

Vandaag start een vierjarig programma gericht op de preventie van beroepsziekten, waaronder een bewustwordings- en voorlichtingscampagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen. Dit laatste komt onder andere voor in de bouwsector en in de hout- en meubelindustrie.

Lees meer

Nederland scoort hoog met hergebruik van afval

Van alle materialen die in de economie terechtkomen – 549 miljard kilo in 2014 – was ongeveer 9 procent gerecycled, secundair materiaal (48 miljard kilo). Dit terwijl Nederland met zo’n 80 procent hergebruik van het afval (à 59 miljard kilo) één van de landen is in Europa die het meest recyclen. Lees meer