Energielabel C kantoorgebouw

Per 1 januari 2023 Energielabel C voor kantoorgebouw

Een veel gestelde vraag: Moet ik met mijn kantoorgebouw aan de 'energielabel C - verplichting' voldoen? En hoe moet dan?
Niet een onbelangrijke vraag, want per 1 januari 2023 gaat deze verplichting in. Voor veel kantoorgebouwen is dit vrij specifiek.
Hier volgen enkele handvatten om uw situatie in te kunnen schatten.

De grondslag: De verplichting van een energielabel is gebaseerd op besluit energieprestatie gebouwen

De noodzaak: Het hebben van een energielabel is essentieel voor verkoop of verhuur van een bedrijfspand en dan ook nog in een specifieke segment.
In artikel 2.2. wordt aan gegeven wanneer dit niet van toepassing, één daarvan is Lid d. gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden, en die een lage energiebehoefte hebben [dit betreft dus de industriefunctie]
Kantoren, scholen, sportgebouwen, winkelpanden en horeca vallen er wel onder.

Kantoorgebouwen: De verplichting van energielabel C voor kantoorgebouwen komt voort uit het Bouwbesluit 2012, artikel 5.11.
[NB. na invoering vande omgevingswet: Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) artikel 3.87]

Een kantoorgebouw dient per 1 januari 2023 energielabel C (onder voorwaarden) te hebben; anders mag dit niet meer als kantoorruimte ingezet worden.
De voorwaarden zijn natuurlijk interessant:
• Eigendomsrecht van het kantoorgebouw, de eigenaren dienen hieraan te voldoen, dus geen huurdersverplichting
o Monumenten (rijks, provinciaal, gemeente) zijn vrijgesteld
o Binnen 2 jaar slopen, transformeren of onteigenen (tijdelijk gebruik): vrijgesteld
• Meer dan 50% van gebruiksoppervlak van het gebouw wordt als kantoor ingezet: energielabel c – plicht
o Alleen bij gebouw met totale gebruiksoppervlakte van meer dan 100m2
• Let op: Kantoor als nevenfunctie van een industriefunctie wordt niet als kantoorgebouw beschouwd: vrijgesteld

Stel dat u onder deze regeling en verplichting valt dan is het zeker interessant om vast te stellen of het kantoorgebouw al voldoet aan de gestelde eisen.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een specifieke en zeer informatieve website ingericht: Energielabel C kantoren.

Hiermee kunt u uw eigen situatie inschatten, mocht u nog onzeker zijn over de uitkomst dan kunt altijd met ons contact opnemen.