Blogs

Ondernemer, hoe regelt u al die regels in 2019?

Hoera, minder regels voor ondernemers! Helaas, er zijn genoeg politieke partijen die dit ooit beloofden, maar de realiteit is dat veel bedrijven niet kunnen groeien door toenemende regels en papierwerk. Op zich zijn de bedoelingen vaak goed, maar al die regels zijn niet meer te behappen, te bevatten en uit te voeren. Eens een andere koers gaan varen in 2019?

Lees meer

Hoelang ga je investeren in een maatregel, zonder resultaat?

Onlangs ontving ik een digitale nieuwsbrief van het Steunpunt RI&E. Vakbonden, Overheid en Bedrijfsleven participeren in dit Steunpunt. Ondanks vele inspanningen, innovatieve ideeën en stimulerende maatregelen leeft meer dan 50% van de bedrijven de ARBO-regels niet na! Een punt waarmee zij vaak de mist in gaan, is de verplichte aanstelling van de preventiemedewerker en het hebben van een actuele risicio-inventarisatie & -evaluatie (RIE).
Lees meer

De angst voor het vinkje

Tegenwoordig doen we steeds meer digitaal. Dat brengt een aantal voordelen met zich mee. We kunnen bijvoorbeeld wijzigingen of meldingen op elk gewenst moment van de dag doorgeven, zonder gebonden te zijn aan kantoortijden. Maar deze flexibiliteit brengt ook een aantal nadelen met zich mee. Door volledig digitaal te werken ontbreekt ook een belangrijk moment waarbij het bevoegd gezag en de ondernemer kunnen overleggen. Normaal gesproken is er tijdens dit moment ruimte om vragen te stellen enerzijds en de regels toe te lichten anderzijds.
Lees meer

Heeft MVO nog toekomst?

Wat vroeger Afvalpreventie heette, noemen we nu Circulaire economie. Wie in de tussentijd heeft opgelet, kan zich het begrip Cradle to cradle misschien nog wel herinneren. Goede ideeën hebben af en toe een nieuw jasje nodig om te blijven aanspreken. Kennelijk. Of is het een gebrek aan collectief geheugen dat ons parten speelt?
Lees meer

De ontwrichtende werking van subsidies

Subsidies kunnen een mooi middel zijn voor overheidsinstellingen om een doel te bereiken. Ze kunnen gewenst gedrag stimuleren en organisaties of ondernemers in een bepaalde richting sturen.

Het subsidie-instrument geeft overheden de kans om ondernemers en organisaties te ondersteunen die bijvoorbeeld heel duurzaam te werk gaan of een innovatief project willen uitvoeren. Zij lopen dankzij subsidies minder risico en krijgen soms net dat ene duwtje in de rug om te kunnen starten.

Lees meer

Tijd en geld besparen met effectieve samenwerking

Geen extra kosten maken en veel efficiënter te werk gaan. Het klinkt eenvoudig, maar het blijkt in de praktijk niet voor de hand liggend. Toch lukt het ons regelmatig. Het grote geheim?Samenwerken met ondernemers in de buurt én de gemeente. De afgelopen jaren hebben we op veel plekken succesvolle samenwerking opgezet, gezamenlijke projecten van de grond gekregen en heel veel uren en geld weten te besparen. Aan de basis van dit alles ligt een goed gesprek en duidelijke afspraken. Afspraken met elkaar en met de gemeente.

Lees meer

Hulde aan de regels! Omdat ze zo lekker duidelijk zijn.

Veel mensen hebben het niet in de gaten. De grootste wetgevingsoperatie aller tijden komt eraan. De invoering van de Omgevingswet. Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat de overheid met deze nieuwe wetgeving de regels voor ruimtelijke projecten wil vereenvoudigen en bundelen. En vooral dat vereenvoudigen kan in de praktijk voor problemen zorgen.

Lees meer

Overheid, bemoei je er niet mee! Of alleen op de goede manier.

Verduurzaming, het is een term die we steeds vaker tegenkomen. Nog te vaak horen we hier direct achteraan: “We willen wel verduurzamen, maar de kosten wegen niet op tegen de baten.” Niet alleen ondernemers maar ook particulieren zijn terughoudend. Het is dan ook niet gek dat collectieve initiatieven steeds populairder worden. Bedrijven en particulieren kunnen op die manier de lasten en risico’s delen en toch een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Het is een win-win situatie die nog te vaak wordt bemoeilijk door de overheid.

Lees meer