Blogs

De ontwrichtende werking van subsidies

Subsidies kunnen een mooi middel zijn voor overheidsinstellingen om een doel te bereiken. Ze kunnen gewenst gedrag stimuleren en organisaties of ondernemers in een bepaalde richting sturen.

Het subsidie-instrument geeft overheden de kans om ondernemers en organisaties te ondersteunen die bijvoorbeeld heel duurzaam te werk gaan of een innovatief project willen uitvoeren. Zij lopen dankzij subsidies minder risico en krijgen soms net dat ene duwtje in de rug om te kunnen starten.

Lees meer

Tijd en geld besparen met effectieve samenwerking

Geen extra kosten maken en veel efficiënter te werk gaan. Het klinkt eenvoudig, maar het blijkt in de praktijk niet voor de hand liggend. Toch lukt het ons regelmatig. Het grote geheim?Samenwerken met ondernemers in de buurt én de gemeente. De afgelopen jaren hebben we op veel plekken succesvolle samenwerking opgezet, gezamenlijke projecten van de grond gekregen en heel veel uren en geld weten te besparen. Aan de basis van dit alles ligt een goed gesprek en duidelijke afspraken. Afspraken met elkaar en met de gemeente.

Lees meer

Hulde aan de regels! Omdat ze zo lekker duidelijk zijn.

Veel mensen hebben het niet in de gaten. De grootste wetgevingsoperatie aller tijden komt eraan. De invoering van de Omgevingswet. Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat de overheid met deze nieuwe wetgeving de regels voor ruimtelijke projecten wil vereenvoudigen en bundelen. En vooral dat vereenvoudigen kan in de praktijk voor problemen zorgen.

Lees meer

Overheid, bemoei je er niet mee! Of alleen op de goede manier.

Verduurzaming, het is een term die we steeds vaker tegenkomen. Nog te vaak horen we hier direct achteraan: “We willen wel verduurzamen, maar de kosten wegen niet op tegen de baten.” Niet alleen ondernemers maar ook particulieren zijn terughoudend. Het is dan ook niet gek dat collectieve initiatieven steeds populairder worden. Bedrijven en particulieren kunnen op die manier de lasten en risico’s delen en toch een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Het is een win-win situatie die nog te vaak wordt bemoeilijk door de overheid.

Lees meer

Drie tips om uw ondernemerschap een boost te geven

Ondanks dat de hoge temperaturen ons al een tijdje in zomerse sferen brengen barst de zomer volgende week echt los. Nog niet zo heel lang geleden betekende de zomervakantie in veel sectoren een periode van rust, bijvoorbeeld in de bouw. Het was heel gebruikelijk dat het werk voor een langere periode werd stilgelegd, een gewoonte waar steeds meer bedrijven vanaf wijken.

Lees meer

Grasmaaien als illustratie

Certificerende instellingen maken overuren, en menig ondernemer is nog druk bezig het managementsysteem geschikt te maken voor de overstap. Wie beschikt over een certificaat ISO 9001 of ISO 14001 weet er alles van: de overstap naar de 2015-versie.

De veranderingen zijn beperkt voor wie al een belangrijke plek had ingeruimd voor risico-beheersing. Dan is de omvorming relatief snel rond. Denken vanuit risico’s en kansen, en dat op allerlei niveaus. Van visie en strategie tot de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Voor degene die er nog tegenaan hikt, of zich afvraagt of een ISO-certificaat of iets van een managementsysteem zinvol zou kunnen zijn, nu even een korte, lichte introductie.

Lees meer

bedrijfsadvies-Wanneer-worden-collega-ziek-van-werk

Wanneer worden collega’s ziek van werk? Heeft u al een RI&E?

Vanuit de overheid zijn er deze week twee belangrijke campagnes gestart, campagnes die zich richten op veiligheid van medewerkers tijdens het werk. De eerste gaat over het gebruik van gevaarlijke stoffen. Medewerkers moeten weten welke stoffen een gevaar voor de gezondheid opleveren en welke maatregelen zij moeten nemen om dit te voorkomen. En dan hoeft het niet alleen over chroom-6-verf te gaan, dat kan ook houtstof zijn of bijvoorbeeld kwartstof bij werkzaamheden met cement.

Lees meer