Hulde aan de regels! Omdat ze zo lekker duidelijk zijn.

Veel mensen hebben het niet in de gaten. De grootste wetgevingsoperatie aller tijden komt eraan. De invoering van de Omgevingswet. Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat de overheid met deze nieuwe wetgeving de regels voor ruimtelijke projecten wil vereenvoudigen en bundelen. En vooral dat vereenvoudigen kan in de praktijk voor problemen zorgen.

Veel ondernemers zien vooral de voordelen van minder regels. Dat is een fijne ideologie en in veel gevallen werkt deregulering ook verruimend. Er is letterlijk meer ruimte om te ondernemen.

Overlast?

Tegelijkertijd biedt een regel juist ook veel duidelijkheid. Regels bieden een duidelijk kader waarbinnen bedrijven kunnen ondernemen. Stel dat een buurman vindt dat u teveel geluid of stof produceert, dan werken die regels waarbinnen uw bedrijf mag opereren als bescherming. Dit geeft zekerheid. Wat als die regels wegvallen? Dan moet, in het geval van een klacht, een ambtenaar ter plaatse komen kijken en beluisteren hoeveel geluid u produceert. Of misschien moet er zelfs een onafhankelijk onderzoek worden uitgevoerd. De kosten kunnen in dit soort gevallen fors oplopen. En daarnaast is de kans zeer groot dat het oordeel negatief uitpakt voor de ondernemer.

Schrap niet zomaar

Dereguleren is goed, maar schrap dan alleen de regels die echt overbodig zijn. Politici en ambtenaren moeten eerst goed naar de aard van de wet- en regelgeving kijken. Waar is die regel ook al weer voor bedoeld? En wat beoogden we hier ook al weer mee te regelen? Pas dan weten we of een regel kan vervallen.

En als die regels overbodig zijn; schrap ze dan ook echt. Laatst hebben wij dit mogen ervaren bij de herinrichting van een bedrijventerrein. Bij de herinrichting werd een prachtige rij met sierbomen, een type dat het hele jaar door mooi is, afgekeurd. De boom moest vervangen worden door een minder hoge variant, aangezien er een molen in de buurt stond. Rondom deze molen mogen namelijk geen gebouwen of bomen geplaatst worden die de wind tegenhouden. Prima regel, maar in dit geval stond er tussen de molen en de bomen een hoog gebouw, hoger dan de bomen zelf. Dit is dus een prachtig voorbeeld van een regel die in deze specifieke situatie prima geschrapt kan worden.

Dereguleer alleen als het echt kan. En handhaaf de regels die er zijn volledig en goed. Dat biedt een hoop duidelijkheid en geeft ondernemers de ruimte die nodig is.