Blogs

‘Kwaliteit leveren’ Wat is dat en waar zitten de valkuilen?

In mijn vorige blog is het al kort ter sprake gekomen. Het herkennen van risico’s en valkuilen in een proces is van belang voor ondernemers. De eigen afweging daarbij is leidend. Dit zien we bijvoorbeeld rondom de invoering van de AVG, hier kunnen we nu al drie groepen ondernemers onderscheiden. De groep die de letter van de wet naleeft, de groep die de geest van de wet naleeft en de derde groep die de grenzen opzoekt.

Lees meer

Bedrijfsadvies-Hoe-heet-is-de-soep-die-wordt-opgediend

Hoe heet is de soep die wordt opgediend?

Nog twee weken en dan treedt hij in werking. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel de AVG of in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR). Het doel van deze Europese privacywetgeving is persoonsgegevens beter beschermen en in heel Europa gelijk trekken.

Lees meer

Kan de overheid leren van ondernemers?

Bij grote overheidsprojecten krijgen we vaak de indruk dat het beter zou moeten kunnen. Er ontbreekt duidelijkheid. Als de trein eenmaal rijdt, lijkt het onmogelijk het proces nog te keren. Zelfs als er politieke druk ontstaat, kan hoogstens verdere schade beperkt worden.

Lees meer

Ondernemend in energiebeheer

De vraag naar energie groeit elke dag, maar tegelijkertijd is de vanzelfsprekendheid waarmee we jarenlang konden terugvallen op de grondstoffen van Moeder Natuur er niet meer. Grondstoffen worden schaars. Als onze vraag, en bevolking, op deze manier blijft groeien raken deze bronnen snel uitgeput.

Lees meer

Duurzaam ondernemen is nooit zwart-wit

De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt, de afvalberg wordt hoger. Zo langzamerhand zien we allemaal het belang in van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar als ondernemer heeft u ook nog een zaak te runnen.Lees meer