Overheid, bemoei je er niet mee! Of alleen op de goede manier.

Verduurzaming, het is een term die we steeds vaker tegenkomen. Nog te vaak horen we hier direct achteraan: “We willen wel verduurzamen, maar de kosten wegen niet op tegen de baten.” Niet alleen ondernemers maar ook particulieren zijn terughoudend. Het is dan ook niet gek dat collectieve initiatieven steeds populairder worden. Bedrijven en particulieren kunnen op die manier de lasten en risico’s delen en toch een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Het is een win-win situatie die nog te vaak wordt bemoeilijk door de overheid.

Bedrijfsadvies-overheid-bemoei-je-er-niet-mee

Een mooi voorbeeld waar collectieve projecten goed werken is op bedrijventerreinen. In een aantal gemeenten zijn we bezig met projecten en met succes. Dit wordt gezien, niet alleen door de ondernemers, maar ook door de overheid.

De gemeente start een pilot

En dan gebeurt het, de gemeente wil er ook iets van vinden. Met goed bedoelde intenties, wijst de gemeente het bedrijventerrein aan als pilotgebied en start er een samenwerking met de provincie. In dit geval werd de pilot ook opgepikt door een Hogeschool en een Universiteit, die er op vervolgens weer een aantal stagiaires op zetten. Bij ons kwam het verzoek binnen om deze stagiaires te begeleiden en een aantal interviews af te laten nemen bij ondernemers. Natuurlijk werken we hier graag aan mee. Maar dan wel op een manier waar de ondernemers wat aan hebben, en dus waar het milieu wat aan heeft. Open deuren intrappen of voorlichten over kansloze richtingen zou een gemiste kans betekenen.

Goedbedoelende gemeente-ambtenaren schieten namelijk nogal snel in de voorlichtingsmodus, terwijl ze vooral goed moeten luisteren naar deskundige ondernemers.

Circulair is discutabel

Zo valt al snel de term circulaire economie, een prachtige term die goed werkt als je daarmee bedoelt dat je samenwerkt met gesloten beurs. Als particulieren bijvoorbeeld onderling materialen, zoals een boor, uitwisselen. Of wanneer een ondernemersvereniging een bindende factor kan zijn en ervoor zorgt dat ondernemers elkaar kennen en bijvoorbeeld de handen ineen te slaan om een gebied op te knappen of parkeerplekken te delen.

De term circulaire economie gaat echter veel verder. Er wordt in de praktijk vooral mee bedoeld dat de afvalstoffen vanuit de ene hoek, als grondstof kunnen dienen voor een andere onderneming. Maar dit werkt meestal niet op kleine schaal. Dit werkt meestal niet op het niveau van één bedrijventerrein. Dit suggereren toont aan dat je jaren achterloopt. Want uit allerlei projecten is al gebleken dat aanhaken op een grotere schaal veel meer kans op resultaat biedt. Marktplaatsen waar afvalstoffen beschikbaar zijn als grondstoffen, daar liggen kansen.

Drink vooral koffie

Naast enthousiasmeren in die richting zijn op kleine schaal andere stimuleringsmaatregelen zinvol. Om goed samen te kunnen werken moet je elkaar vooral kennen. Drink een bak koffie, vraag wat je buurman precies doet en hoe je kunt samenwerken. Dit is precies wat wij doen op bedrijventerreinen waar wij werken en op dit is hoe collectieve projecten ontstaan.