SZW-lijst van 5 juli 2023

Nieuwe lijst CMR-stoffen gepubliceerd

Tweemaal per jaar publiceert de overheid een nieuwe versie van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en/of voor de voortplanting giftige stoffen.

Lees meer

Omgevingswet gaat in op 1 janauri 2024

Implementatie van Omgevingswet is een feit. Na vijf maal op de rem te hebben getrapt heeft de Eerste Kamer afgelopen 14 maart ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee wordt een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling geïntroduceerd.

Lees meer

Veiligheidsinformatiebladen

Nieuwe SDS per 1 januari 2023

De eisen voor SDS's zijn in juni 2020 gewijzigd en op 1 januari 2021 in werking getreden. Alle Safety Data Sheets (SDS's) die volgens de voorgaande verordening (2015/830) zijn opgesteld, moeten aan de wijziging voldoen.

Lees meer

Omgevingswet 2023

Omgevingswet: inwerkingtreding wederom uitgesteld

Toch niet haalbaar, de datum van 1 januari 2023. Dan maar weer doorschuiven naar 1 juli 2023. Een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet vergt meer tijd om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Het kan alleen maar beter worden, lijkt het.

Lees meer

COVID-19

Uitzondering quarantaine regels voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen

Wilt u gebruikmaken van de uitzonderingsmogelijkheid?

Regel de zaken dan wel goed. De overheid heeft hiervoor specifieke regels opgesteld.

Lees meer

Certificering GMP

Geen verlenging GMP+ Licensie Agreement Bureau Veritas Inspection and Certification

GMP+ International heeft besloten de GMP+ Feed Certification scheme Licentie overeenkomst met Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. niet te verlengen.

Lees meer

SZW-lijst van 3 januari 2022

De nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en met voor de voortplanting giftige stoffen is 3 januari 2022 verschenen. 

 

Lees door of klik hier voor de doorgevoerde wijziginen en de volledige lijst van 3 januari 2022.

Lees meer

Nieuwe SZW-lijst 1 juli 2021

Half jaarlijks actualiseert de overheid de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen. In de nieuwe lijst van 1 jul 2021 zijn geen nieuwe stoffen opgenomen. Vijf stoffen zijn verwijderd/samengevoegd. Lees meer