‘Kwaliteit leveren’ Wat is dat en waar zitten de valkuilen?

In mijn vorige blog is het al kort ter sprake gekomen. Het herkennen van risico’s en valkuilen in een proces is van belang voor ondernemers. De eigen afweging daarbij is leidend. Dit zien we bijvoorbeeld rondom de invoering van de AVG, hier kunnen we nu al drie groepen ondernemers onderscheiden. De groep die de letter van de wet naleeft, de groep die de geest van de wet naleeft en de derde groep die de grenzen opzoekt.

Bedrijfsadvies-Kwaliteit-leveren-Wat-is

Valkuilen en risico’s

Ondernemers hebben niet 100% zekerheid nodig, maar ze willen wel graag de valkuilen zien. Deze hoeven ze niet direct dicht te gooien, de risico’s en de valkuilen mogen er zijn. Zolang ze maar weten waar de risico’s zitten en wat de eventuele herstelscenario’s inhouden. Dat is zo bij wetgeving zoals de AVG, maar ook bij eigen dienstverlening, product of ingehuurde dienst. Zoals bij de levering van mijn wastafel.

Ogen op het volledige proces

Het benoemen van de valkuilen en risico’s rondom een productie- en leveringsproces is niet eenvoudig. Er zijn vele fasen, betrokkenen en eventuele meerdere locaties te onderscheiden in het proces vanaf de productie tot aan de aflevering bij consumenten thuis. Ondernemers kunnen niet het volledige proces zelf beheersen. Om toch een goede inschatting van dit geheel te krijgen zijn er twee varianten mogelijk.

Experts

Allereerst kunt u een beroep doen op experts. Er zijn veel organisaties die zich bezig houden met procesanalyses. Dit zijn deskundigen die de gehele keten doorlopen en voor u, als ondernemer, niet alleen in beeld brengen welke risico’s er zijn. Ze bepalen ook wat de eventuele (financiële) gevolgen kunnen zijn van deze risico’s.

Medewerkers

Een expert inschakelen is heel prettig, maar in de ideaalsituatie heeft u deze niet nodig. Stelt u eens voor dat al uw medewerkers en alle betrokken partners bij het productie- en leveringsproces zich hierbij betrokken voelen. Dat zij de ogen en oren op de werkvloer zijn.

Hier komt een hele belangrijke vraag naar boven. Weten uw medewerkers waar verbeteringen noodzakelijk zijn? En nog belangrijker, kunnen en durven zij dit ook aan te geven? Veel bedrijven zijn hier al goed in, daar zijn werknemers in staat en in de positie om feedback te geven op het proces en de bedrijfsvoering. Maar nog veel meer bedrijven hebben dit nog niet op orde. Het lijkt gemakkelijk, maar vaak zijn werknemers niet in de positie of gelegenheid om verbeteringen door te geven.

Soms ontbreekt eenvoudigweg de kennis en soms worden ze onvoldoende uitgedaagd. Om deze situatie te doorbreken is een procesanalyse noodzakelijk om uiteindelijk de juiste verbeteringen te benoemen. Met het gevolg dat er bewuste keuzes gemaakt worden.

Meer informatie

Hoe zit het met uw ogen en oren op de werkvloer? Dit proces in beeld brengen kan ingewikkeld zijn. Wij denken graag mee.