Wat is langdurige blootstelling? En vanaf wanneer moeten we risico’s voorkomen?

Veel risico’s en nadelige effecten die bij werkzaamheden komen kijken worden gerelateerd aan een fulltime werkweek. Dit, terwijl steeds minder mensen in Nederland fulltime hetzelfde werk doen. We wisselen bovendien steeds vaker en sneller van werk en zelfs van werkgever.

bedrijfsadvies-is-langdurige-blootstelling-en-vanaf-wanneer-moeten-we-risicos-voorkomen

Loodgieter

Vroeger was het heel gebruikelijk dat je een vak leerde, bijvoorbeeld loodgieter. Direct na je studie ging je aan de slag om dat vak vervolgens heel wat jaren achter elkaar uit te voeren. Tegenwoordig is dat heel anders. Medewerkers groeien makkelijk door, scholen zich om, voeren wisselende werkzaamheden uit en wisselen zelfs regelmatig van werkgever. De kans dat iemand 30 of 40 jaar hetzelfde werk uitvoert, is veel kleiner geworden.

Beschikken we nog wel over de juiste kaders om fysieke uitval te controleren en tegen te gaan?

Wat is langdurig?

Je kunt ziek worden door langdurige blootstelling aan bepaalde stoffen, maar wat is nog langdurig? Veel grenswaarden zijn vastgesteld op basis van dagelijkse of frequente blootstelling gedurende een langere periode. Die langdurige periode is echter steeds minder vaak aan de orde.

Twee kanten

Dit concluderende kan het twee kanten opgaan. Doordat medewerkers minder vaak en minder lang aan een bepaalde stof wordt blootgesteld ondervinden ze ook minder snel de nadelige gevolgen hiervan. Ze lopen minder snel gezondheidsschade op en vallen dus ook niet uit door fysieke klachten.

Dat klinkt als een voordeel. Maar wat als uw medewerkers weliswaar relatief weinig aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld, maar één van hen desondanks toch gezondheidsklachten krijgt? Kunnen we dan nog spreken van een beroepsziekte en de gezondheidsklachten relateren aan werk? Om de risico’s in beeld te brengen gebruiken we nog steeds de RI&E. Het is hoog tijd dat we daar iets ander voor gaan invoeren.

Effecten op lange termijn

We zijn vanuit het klassieke denken eerder geneigd om iets aan de blootstellingsduur te doen, dan aan de blootstelling zelf. Doordat we echter slechts kortdurend en kortere periodes met schadelijke stoffen te maken hebben, beoordelen we de schadelijke effecten op de langere termijn snel te laag in. Daardoor zijn sommige gezondheidseffecten niet of nauwelijks zichtbaar. Kun je dan later nog aantoonbaar maken dat jouw gezondheidsklachten daadwerkelijk te maken hebben met de uitgevoerde werkzaamheden? Ook al is dit misschien al jaren geleden geweest?