bedrijfsadvies-Wanneer-worden-collega-ziek-van-werk

Wanneer worden collega’s ziek van werk? Heeft u al een RI&E?

Vanuit de overheid zijn er deze week twee belangrijke campagnes gestart, campagnes die zich richten op veiligheid van medewerkers tijdens het werk. De eerste gaat over het gebruik van gevaarlijke stoffen. Medewerkers moeten weten welke stoffen een gevaar voor de gezondheid opleveren en welke maatregelen zij moeten nemen om dit te voorkomen. En dan hoeft het niet alleen over chroom-6-verf te gaan, dat kan ook houtstof zijn of bijvoorbeeld kwartstof bij werkzaamheden met cement.

bedrijfsadvies-Wanneer-worden-collega-ziek-van-werk

Heeft u hem al op orde?

De tweede campagne die is gestart gaat verder dan alleen gevaarlijke stoffen. Het is deze week de week van RI&E. Met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) krijgen bedrijven inzicht in de aanwezige risico’s op de werkvloer en kunnen maatregelen nemen om deze weg te nemen en verzuim door het werk te voorkomen.De RI&E bestaat al bijna 25 jaar, het is een middel dat is ingevoerd in 1994 met als doel fysieke uitval op de werkvloer voorkomen. De RI&E is verplicht gesteld door de overheid en moet ook regelmatig worden geactualiseerd. Toch heeft ongeveer 30% tot 40% van de bedrijven in Nederland nog steeds geen RI&E.

Wanneer word je ziek van werk?

De administratieve consequenties van geen RI&E hebben zijn niet heel groot. De boete ligt meestal onder de €1000 terwijl het laten opstellen en actualiseren duurder is. Daarnaast is het maar de vraag of de RI&E nog wel actueel is. De Arbo wordt bijvoorbeeld vaak ingeschakeld bij gevaarlijke situaties, maar hoe zit het met uitval door werkdruk en overbelasting? Vroeger had uitval te maken met puur fysieke uitval, versleten ledematen of erger. Tegenwoordig speelt een mentale factor een steeds grotere rol.

Gouden tijden voor werknemers

Goed werkgeverschap gaat verder dan een goed bureau, voldoende licht en frisse lucht. De arbeidsmarkt is voor werknemers heel gunstig. Uit onderzoek van het UWV blijkt zelfs dat het aantal banen groeit en dat er de komende twee jaar naar verwachting nog eens 318.000 banen bijkomen. Dit brengt het totaal op een niet eerder bereikt niveau van 10,5 miljoen banen in 2019.

25 jaar later, tijd voor nieuwe kaders

Goed werkgeverschap is dus niet alleen belangrijk om verzuim en uitval te voorkomen, het wordt steeds belangrijker om op een concurrerende markt interessant te zijn voor werkzoekenden. Past een middel uit 1994 hier nog wel bij? Of is het tijd om de risico’s op een nieuwe manier te gaan inventariseren?