Bedrijfsadvies-Hoe-heet-is-de-soep-die-wordt-opgediend

Hoe heet is de soep die wordt opgediend?

Nog twee weken en dan treedt hij in werking. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel de AVG of in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR). Het doel van deze Europese privacywetgeving is persoonsgegevens beter beschermen en in heel Europa gelijk trekken.

Bedrijfsadvies-Hoe-heet-is-de-soep-die-wordt-opgediend

Organisaties mogen niet meer zomaar persoonsgegevens verzamelen en bewaren, maar moeten dit aankondigen. Consumenten weten dus waar en waarom gegevens worden opgeslagen. Daarnaast mogen we van al deze bedrijven verwachten dat ze onze gegevens volledig wissen. Persoonsgegeven opslaan met de intentie andere doelen na te streven, wordt steeds moeilijker. Of in een ideaal situatie zelfs onmogelijk. Voor veel mensen is dit een fijne ontwikkeling, en tegelijkertijd is dit een ontwikkeling die voor ondernemers verstrekkende gevolgen kan hebben.

Het startpunt

De wetgeving is al veel besproken, becommentarieerd en door de verstrekkende gevolgen door sommige ondernemers zelfs gevreesd. Door de omvang en mogelijk gevolgen komt er marktwerking op gang. Blogs met tips, kant-en-klare stappenplannen en adviezen schieten als paddestoelen uit de grond. Het lijkt wel alsof iedereen met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving bezig is. En waarschijnlijk is dat terecht. Maar waar moeten ondernemers beginnen?

Drie groepen ondernemers

De afgelopen periode zijn er een aantal groepen ondernemers ontstaan. Grofweg kunnen we deze ondernemers in drie groepen onderscheiden.

Allereerst zijn er de ondernemers die zich aan de letter van de wet houden. Deze ondernemers zijn al in een vroeg stadium begonnen met de nodige maatregelen en voldoen, op tijd, volledig aan de wet- en regelgeving.

Daarnaast zijn er de ondernemers die zich aan de geest van de wet houden. Deze ondernemers nemen de nodige maatregelen, misschien niet helemaal op tijd, en proberen daarnaast ruimte te zoeken binnen de wetgeving.

En dan is er nog de groep ondernemers die weten waar de valkuilen zitten, maar het risico nemen. Deze ondernemers nemen geen, of weinig, maatregelen en zoeken de grenzen op.

AVG-Pioniers

Enerzijds is dit heel fascinerend. Want waarom wil je wel de symptomen bestrijden, maar niet het probleem aanpakken? In eerste instantie heeft u uw oordeel misschien al klaar over deze ondernemers? Maar anderzijds; eigenlijk zijn dit de echte AVG-Pioniers. Want in een wereld van nieuwe wet-en regelgeving hebben we ook jurisprudentie nodig. En in deze nieuwe wereld van de AVG hebben we kaders nodig. Wat is noodzakelijk en wat niet? Hoe streng wordt er gehandhaafd? Kortom, hoe heet is de soep die wordt opgediend?

Onnodige kosten?

Natuurlijk moeten we inspanningen leveren om aan deze wetgeving te voldoen. Maar dit brengt ook ontzettend veel administratie, werk en kosten met zich mee. Van enkele onderdelen zien we niet direct de noodzaak in. En hoe prettig is het dan dat er ondernemers zijn die zeggen: “Ik ga het afwachten, we zien wel wat er gebeurd.” En daarmee voor ons allemaal de kaders scherp stellen.

Valkuilen zien en omzeilen

Ondernemers vinden het niet erg om risico te lopen. Zolang we maar weten waar de valkuilen zitten. Met de nieuwe wet- en regelgeving zien we heel veel valkuilen op ons afkomen, maar misschien kunnen we daar prima omheen wandelen? Grote kans dat die AVG pioniers een hoop inzichtelijk gaan maken.