Belangrijk: Belangenbehartiging voor bedrijventerreinen

Belangrijk: Belangenbehartiging voor bedrijventerreinen

Het wordt voor ondernemers, die hun bedrijf op een bedrijventerrein hebben gehuisvest, steeds belangrijker om hun gezamenlijke belangen door een externe partij te laten vertegenwoordigen. Waarom deze belangenbehartiging zo belangrijk is leggen we graag uit aan de hand van een aantal voorbeelden die wij in de praktijk tegenkomen. Wellicht herkent u ze.

Belangrijk: Belangenbehartiging voor bedrijventerreinen

Klimatologische veranderingen

Bedrijven- of industrieterreinen kenmerken zich door veel verharde oppervlakken. Deze vormen niet de ideale combinatie met de neerslagpieken die in Nederland steeds groter worden. Het gevolg is dat het hemelwater niet goed afgevoerd wordt en er aanzienlijke bedrijfsschade kan ontstaan door wateroverlast. Gemeenten die, als voorbeeld, aanpassingen voor de riolering pas in 2040 in de planning hebben staan, staan dus voor een uitdaging. Transporten mogen niet stil komen te vallen, doordat distributie- of opslagruimtes volgelopen zijn met water. Noodzakelijke budgetten moeten naar voren gebracht worden en er moet sneller nagedacht worden over een structurele oplossing. Wij begeleiden het bedrijventerrein bij deze en andere vormen van klimaatadaptatie.

Revitalisering door het bieden van moderne faciliteiten

Bedrijven verdwijnen van uw bedrijventerrein als het ontbreekt aan moderne faciliteiten. Voor ondernemers die dan overblijven, tussen leegstaande panden, neemt het gevoel van onveiligheid toe. Bovendien wordt het voor klanten ook minder aantrekkelijk om uw bedrijf te bezoeken. Daarom helpen we ondernemers op (verouderde) bedrijventerreinen het tij te keren.

Daarbij kan het gaan om het faciliteren van een glasvezelproject, voldoende parkeervoorzieningen, het zorgen voor een duidelijke bewegwijzering, maar ook om voldoende AED’s aanwezig te hebben. Door de wensen van individuele ondernemers te bundelen worden de gesprekken met overheidsinstanties, zoals gemeenten, steviger en effectiever. Zo leverde een glasvezelproject op een bedrijventerrein in Leiden gelijk de komst van een aantal nieuwe bedrijven op.

Het oplossen ‘klein leed’

Nog een reden om de belangenbehartiging van uw bedrijventerrein door een externe partij te laten doen is dat ‘klein leed’ opgelost wordt. Denk daarbij aan kapotte lantaarnpalen, waardoor onveilige situaties ontstaan, achtergebleven onkruidbeheer waardoor de omgeving onaantrekkelijk wordt of het wegvallen van een OV-halte, waardoor uw bedrijf slechter bereikbaar wordt voor werknemers. Dat laatste is trouwens geen klein leed, maar fundamenteel: goede OV-bereikbaarheid voor werknemers dient niet alleen een economisch, maar ook een breed maatschappelijk belang. Ook klein leed kan men beter gemeenschappelijk aanpakken. Het bespaart een hoop tijd en gedoe, zodat u zelf kunt blijven ondernemen.

Uitdagingen door deregulering

Daar waar er minder officiële regelingen, wetten en bemoeienissen van overheidswege zullen komen, ontstaat gelijk een uitdaging; als er regels geschrapt worden ontstaat er in de praktijk namelijk ook ruis door onduidelijkheid. Dat leidt tot discussies, waar niemand op zit te wachten. Maar niet iedere ondernemer is in de positie om zelf zijn of haar positie te verdedigen. Het grensvlak tussen milieuregels en ruimtelijke ordening is een van onze expertise gebieden. Daarom is ons advies om de gezamenlijke belangen altijd samen te onderzoeken. Zullen we het ‘samen sterker’ noemen?

Intermediair tussen overheid en ondernemers

Voor ondernemers op bedrijventerreinen, maar ook voor ondernemersverenigingen, zijn wij een belangrijke schakel om op te komen voor gezamenlijke belangen van ondernemers. Wij spreken de taal van bedrijfsleven en overheid. Wij kennen de wet- en regelgeving, en kunnen zo de belangen optimaal matchen.

Interesse om eens door te praten?

Neem dan hier contact met ons op.