Extra hulp om Leiden bedrijvig te houden

Extra hulp om Leiden bedrijvig te houden

“Er is ooit bepaald dat Leiden een stad van kennis en kunde is, waar de universiteit, het LUMC en science (de wetenschap) een belangrijkere rol spelen. En daar zit precies de uitdaging voor ondernemers op bedrijventerreinen in Leiden.” Deze uitspraak is van Willem-Jan Zirkzee, voorzitter van Bedrijvig Leiden en tevens onze klant. We hadden een interessant gesprek met hem over onze samenwerking.

Extra hulp om Leiden bedrijvig te houden

De bijeffecten van een beperkte focus

Willem-Jan vertelt dat deze focus van de gemeente ook een aantal bijeffecten kent. “Het Bio Science Park Leiden en de bedrijven in het centrum vormen samen zo’n 50% van de werkgelegenheid, de andere 50% wordt voor een groot deel gerealiseerd door de bedrijventerreinen.”

Doordat de focus echter op ‘kennis en kunde’ vooral hbo’ers en universitair geschoolden aantrekt, valt het middensegment weg. Dat betekent bijvoorbeeld dat er nauwelijks mbo-stageplekken meer te vinden zijn”, aldus Willem-Jan. Ook verbaast hij zich dat er in Leiden veel aandacht is voor sociale woningbouw terwijl er, door het tegenwerken van bedrijvigheid, steeds minder banen voor deze mensen zijn. “Als er een slaapstad ontstaat waarin niet meer gewerkt kan worden, waardoor mensen buiten de stad op zoek moeten gaan naar een baan, ontstaan er extra files. Het groen lijkende beleid van de gemeente zal dan toch wat minder groen blijken te zijn”, merkt hij scherp op.

Aandacht voor bedrijvigheid

Om voor de belangen voor ondernemers op te komen, onder andere op bedrijventerreinen, werd de hulp ingeroepen van onze collega, Marnix Zwart. Hij is KAM-adviseur en parkmanager van de bedrijventerreinen Roomburg en Merenwijk. Daarmee is hij de intermediair tussen ondernemers en overheden op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuwetgeving en praktische parkmanagement activiteiten. “Schoon, Heel en Veilig” zijn de basistaken die hij als parkmanager van deze terreinen zelf oppakt, maar Willem-Jan vertelt dat er over de rol van Marnix veel meer te melden valt waar het gaat om het belang van de bedrijventerreinen voor de stad Leiden onder de aandacht te houden.

Belangen behartigen van ondernemers

Leiden is een relatief kleine stad die steeds dichter bevolkt wordt. Daardoor ontstaat er extra druk op de invulling van de beperkte ruimte en de keuzes die daarbij voor woningbouw of bedrijvigheid gemaakt moeten worden. “Als je als ondernemer openstaat voor het toevoegen van woningen in de omgeving van jouw bedrijventerrein, dan kan het zomaar zo zijn dat je na een paar jaren te horen krijgt dat je met jouw bedrijf te gast bent in een woonwijk. Dan kun je door bijvoorbeeld veranderende milieu maatregelingen plotseling meegeholpen te hebben aan je eigen afbraak”, aldus Willem-Jan. Hij onderstreept daarmee het belang van iemand met juridisch inzicht die net even breder kijkt naar de belangen van ondernemers.

“Marnix is lokaal zeer betrokken en kent de Leidsche omgeving beter dan vele beleidmakende ambtenaren die vaak buiten Leiden wonen. Zijn pragmatische adviezen en kennis rondom de wetgeving zorgen in veel gevallen voor concrete oplossingen”

De conclusie van Willem-Jan is dat de extra hulp om Leiden bedrijvig te houden onder andere betekent dat bedrijventerreinen en andere ondernemers goed met elkaar moeten samenwerken. “Als de gemeente bijvoorbeeld de vergroening van bedrijventerreinen als pilot uitvoert op een van de terreinen, dan krijgt elk bedrijventerrein er op den duur mee te maken. De krachten zullen gebundeld moeten worden en er is deskundige ondersteuning nodig, omdat er in het ergste geval anders alleen nog maar fietsen kunnen parkeren op onze bedrijventerreinen.”

Een aansprekend voorbeeld van regionale samenwerking

Bedrijvig Leiden is, op initiatief van Bedrijfsadvies, op de bres gesprongen voor een bedrijventerrein in Roelofarendsveen. We hebben een regionaal tekort aan bedrijventerreinen. Toch dreigde, in verband met de verbreding van de A4, een fors deel van bedrijventerrein De Lasso mogelijk te moeten verdwijnen. Er wordt namelijk een nieuw aquaduct onder de Ringvaart aangelegd. Eén van de opties was aan de oostzijde. Dat betekende dat een groot gedeelte van het bedrijventerrein zou moeten wijken. Marnix heeft voor De Lasso, voor Roomburg en voor Bedrijvig Leiden een brief geschreven, waardoor we elkaar hebben ondersteund. Na dit gezamenlijk optrekken werd de oostelijke variant geschrapt en zodoende een bedrijventerrein gered.