3 invalshoeken om regelgeving te laten slagen bij ondernemers

Wat is er nodig om wet- en regelgeving goed in te richten en geaccepteerd te krijgen? Daarover zat ik laatst na te denken. Want er zijn genoeg gevallen bekend waarbij er plotseling sprake is van grote weerstand of waar blijkt dat de regelgeving al door de tijd en innovatiekracht van bedrijven achterhaald is. De ontwikkelingen in onze huidige maatschappij gaan immers razendsnel en zijn ook voor regelgevers nauwelijks bij te houden.

Regelgevende instanties zouden het ondernemers makkelijker moeten maken rondom wet- en regelgeving. Deze invalshoeken helpen bij de acceptatie.

Om de kans op acceptatie van regelgeving te vergroten ben ik daarom tot deze drie invalshoeken gekomen:

Invalshoek 1: Leg eerder contacten met ondernemers

Deze invalshoek wil ik onderbouwen met datgene wat ik waarneem in de praktijk. Ik constateer dat er voor veel productieprocessen allerlei regelgeving geldt, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, terwijl het productieproces allang is aangepast en milieuvriendelijker wordt uitgevoerd. Dan worden er dus regels opgesteld die geen actuele waarde meer hebben. Andersom geldt dus ook voor ondernemers dat het waardevol is om regelgevende instanties op de hoogte te houden van technologische innovaties.

Invalshoek 2: Zorg voor professioneel verwachtingsmanagement

Bij elke vernieuwing in de regelgeving is er altijd een groep die niet kan meeprofiteren van deze verandering. Toch krijgt deze groep lang niet altijd de professionele aandacht die het verdient. Zo ben ik betrokken bij een situatie waarbij er een schoolgebouw tijdelijk op een bedrijventerrein moet worden geplaatst. De regelgevende instanties hebben schriftelijk aangegeven dat ‘onderwijs’ voorrang zou moeten krijgen op ‘ondernemerschap’. Wat denkt u dat er gebeurd is met het begrip van de ondernemers op dit bedrijventerrein? Precies, er volgen nu bezwaarschriften en er zijn feitelijk op dit moment twee verliezende partijen. Door betere voorbereiding en zorgvuldig gebruikte bewoordingen vooraf was de acceptatie ongetwijfeld groter geweest.

Invalshoek 3: Bepaal of regelgeving wel noodzakelijk is

Als er geen groot belang wordt gediend met de regelgeving dan is het wellicht beter om te accepteren dat iets gewoon zo is. Een voldongen feit, waar niet altijd iets aan kan of gedaan moet worden. Herinnert u zich nog hoe ‘groot’ de nationale ramp was met de eikenprocessierups dit jaar? Ja, het klopt dat de beestjes veel overlast veroorzaken bij de bepaalde groep mensen in een specifieke omgeving. Moeten we nu nationale richtlijnen opstellen om de beestjes op een zo ‘diervriendelijke’ manier te verdelgen of gewoon accepteren dat we het afgelopen jaar een te warme winter hadden? Soms is het beter om regelgeving te vergeten en het probleem gewoon zijn beloop te laten. Want het gaat vanzelf weer een keer vriezen.

Vooraf een goede inschatting maken van de effecten van de regelgeving voorkomt achteraf een hoop onnodige tijdverspilling. Mocht ik u in contact kunnen brengen met regelgevende instanties, om de regelgeving nog beter aan te passen op de actualiteit van uw eigen ondernemerschap neem dan hier contact met mij op.

Ruud Karsdorp – Directeur Bedrijfsadvies Alphen a/d Rijn