Mijn nieuwe definitie van CO?

Mijn nieuwe definitie van CO?

Boze boeren veroorzaakten files door heel Nederland. Nog bozere boeren gingen dwars door de deur van het provinciehuis in Groningen en de Mobiele Eenheid moest er aan te pas komen. Er moet in de agrarische sector een heffing komen op alle uitstoot van stikstof tot CO?, maar daar denken de boeren anders over. Maar er valt meer onbegrip te bespeuren in onze samenleving. Bouwprojecten liggen stil en of de Formule 1 in Zandvoort weer van start mag gaan is nog maar de vraag. De veronderstelde boosdoener; stikstof.

Mijn nieuwe definitie van CO?

Ik zou bijna niet meer over schadelijke stoffen durven te praten, terwijl het verrichten van metingen naar vaste deeltjes, gassen, dampen en daarover advies geven onderdelen zijn van mijn werkzaamheden. Regel- en wetgeving toetsen en controleren aan de dagelijkse praktijk heeft nu eenmaal mijn persoonlijke interesse.

Wat mij opgevallen is?

Helaas dat de emotie, de boosheid, het in veel gevallen gewonnen heeft van de ratio. Hoe je het namelijk ook wendt of keert, er zal iets moeten gebeuren. Want zowel de natuur als de mens hebben steeds vaker last van de onbalans, waarin de luchtkwaliteit verkeert. Daarnaast valt mij op dat het vaak aan goede, gedoseerde informatievoorziening vooraf ontbreekt. Plotseling was daar het enorme grote stikstofprobleem, terwijl enkele maanden geleden bijna niemand ervan gehoord had. Dat schept geen vertrouwen bij burgers en bedrijven in onze samenleving. Zowel boeren als ondernemers worden, in hun ogen, voor een voldongen feit geplaatst. Op dat gebied moet het echt anders.

Co? = Compliant Ondernemen maar dan wel met z’n tweeën

Eerder sprak ik al over ‘gedoseerde informatie.’ Dat betekent mijns inziens dat bedrijven duurzaam en effectief kunnen ondernemen als ze nog beter het waarom begrijpen van de te nemen maatregelen. Dan ontstaat er aan de voorkant meer begrip en is het alsnog mogelijk om met elkaar brede discussies te voeren.

Samen duurzaam en effectief ondernemen?

Omdat er zoveel wetgeving is en er allerlei regelingen en vergunningen gelden wordt daar wellicht niet altijd de juiste aandacht aan gegeven. Dan krijg je heibel achteraf. De media wakkert de emotie aan en rationele redeneringen komen er mogelijk door onder druk te staan. Dan helpt het om iemand te hebben met ‘boerenverstand’ die u telkens meeneemt in het woud van nieuwe overheidsmaatregelen. Ik help u ook graag bij een mogelijk weerwoord zonder knokken. Nu zijn het vooral de boeren, maar plotseling kan ook u op het Malieveld in Den Haag staan.

Ruud Karsdorp – Directeur Bedrijfsadvies Alphen a/d Rijn