Belemmeringen voor klimaatakkoord weg

De Tweede Kamer wil dat wet- en regelgeving het halen van de doelen van het klimaatakkoord niet mag belemmeren. Een motie daartoe werd vorige week aangenomen. Het lijkt een open deur, maar is dat niet.

De motie verzoekt de regering om bij de uitwerking van het regeerakkoord extra te kijken naar ‘belemmerende wet- en regelgeving’. Een succesvolle energietransitie is afhankelijk van hoe effectief en efficiënt bedrijven en industrieën daaraan kunnen bijdragen.
Tijdens het debat over de Nationale Energieverkenning werd gewezen op bierbrouwer Heineken in Zoeterwoude. Dat bedrijf wil aangesloten worden op de restwarmte van de Rotterdamse haven, omdat dit kan helpen met de verduurzaming van hun processen. ‘Maar zoals het er nu naar uitziet, is de aansluiting op dit moment alleen maar mogelijk voor huishoudens. Dat is een goed voorbeeld van een groot bedrijf dat graag wil verduurzamen, maar daar nu vertraging bij ondervindt’, aldus een van de indieners van de motie.

De restwarmte van de Rotterdamse haven moet via een warmwaterleiding via de brouwerij in Zoeterwoude ook het Leidse stadsverwarmingsnet gaan voeden. Daardoor wordt de energiecentrale aan de Langegracht in Leiden overbodig. Bij elkaar een enorme slag in de omvorming: van gasgestookt naar restwarmte.

(bron: SC 20 maart 2018)

Vanuit Bedrijfsadvies zijn wij nauw betrokken bij dit project. Met ons parkmanagement op bedrijventerrein Roomburg zijn wij in het kader van een nog breder duurzaamheidsproject ook aansluiting op het warmtenet aan het voorbereiden.